Foto: Magnus Aronson

Undervisning

Undervisning handlar om att stödja ett livslångt lärande med dopet som grund och tolkningsmönster. Dopets och påskens hoppfulla rörelse ”genom död till liv” gäller både tro och liv, och är många gånger utgångspunkten i församlingens undervisande sammanhang.

Hur kopplar församlingen ihop kristen tro och ett hållbart liv i såväl förkunnelsen som i praktisk handling i församlingens vardag?

Under Teologi finner du mer fördjupningsmaterial som kan vara användbart i undervisningen. Du hittar ytterligare material under Utbildning.

Hämta kunskap i den digitala miljöutbildningen!

 ​

 

Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2020-10-15