Foto: Magnus Aronson

Undervisning

Undervisning handlar om att stödja ett livslångt lärande med dopet som grund och tolkningsmönster. Dopets och påskens hoppfulla rörelse ”genom död till liv” gäller både tro och liv, och är många gånger utgångspunkten i församlingens undervisande sammanhang.

Hur kopplar församlingen ihop kristen tro och ett hållbart liv i såväl förkunnelsen som i praktisk handling i församlingens vardag?

Under Teologi finner du mer fördjupningsmaterial som kan vara användbart i undervisningen. Du hittar ytterligare material under Hållbarhetsportalens sida om Lärande.  Det finns också en del att hämta i resursbanken för lärande och undervisning, där vi samlar undervisning om kristen tro och tradition.

Hämta kunskap i den digitala miljöutbildningen!

 

Klimatstigar - undervisning för barn (och äldre)

Klimatängeln Pax över en skog

Foto: Emma Johansson

När du vandrar på en Klimatstig kommer du få lära dig mer om din roll som medskapare i skapelsen. Du kommer få lösa olika uppgifter, leta efter speciella saker i naturen och utforska dina egna klimatkänslor. Syftet med Klimatstigen är att sprida kunskap och hopp om få fler att vara med och bidra till en mer klimatvänlig framtid.

Konceptet "Klimatstigar" är framtaget av Skara stift och bidrar till Svenska kyrkans färdplan för klimatet.  

Barn- och ungdomsmaterial för Fasteaktion

Här hittar ni förslag på aktiviteter att göra tillsammans med barn och unga under Fasteaktionen - och även vid andra tidpunkter. 

Ur konfirmandmaterialet:

Den teologiska grunden för vårt arbete är övertygelsen om att vi som kyrka och kristna är sända att göra det vi kan för en hållbar värld utan orättvisor, fattigdom och förtryck, där varje människa får leva i frihet och värdighet. Gud visar sig i sin skapelse – i naturen, i djuren och i varje människa. Vi har ett uppdrag att vara verktyg för Guds vilja att den skapelsen ska leva och vara hel. Då låter vi tron bli handling.

Läs mer och hämta hem material för praktiska övningar för fasteaktionen 2021,

Naturkyrkis

Naturkyrkis är en handbok i uteaktiviteter kombinerat med teologi, från Härnösands stift.

 

Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2021-06-28