Teologisk reflektion

Gud talar till var och en av oss. Det är en grundläggande utgångspunkt i kristen tro. Det teologiska samtalet kan vi därför alla delta i och bidra till. Det hjälper oss att dela erfarenheter och fördjupa vår tro. Vad vill Gud med oss och med skapelsen? Hur påverkar det våra liv här och nu och inför framtiden?

Skapelsetid 1 september - 4 oktober

 

Det finns gott om teologiskt fördjupningsmaterial som kan användas som utgångspunkt i församlingens hållbarhetsarbete. För att arbetet ska få långsiktiga effekter är det viktigt att det kopplar till vår tro, våra ställningstaganden och vår identitet som kyrka. 

På sidan Verksamhetsområden / Den grundläggande uppgiften finns exempel på hur allas lika värde och ansvaret för skapelsen kan lyftas och manifesteras i gudstjänstliv och i det diakonala arbetet samt material som kan vara användbart i undervisningen och missionsarbetet i din vardag. 

 

Ett biskopsbrev om klimatet

Foto: Magnus Aronson

Ett biskopsbrev om klimatet beskrivs den teologiska grunden för Svenska kyrkans engagemang i miljö- och klimatfrågor och uppmaningar för att möta den klimatkris vi står i.

Sensus studieförbund kan ge fler tips och idéer på pedagogiska metoder som underlättar samtalet i gruppen.​ 

Ett biskopsbrev om diakoni

Foto: Magnus Aronsson

2016 publicerade Svenska kyrkans biskopar ett nytt biskopsbrev om bakgrunden, motivet och visionerna för kyrkans diakoni. I brevet beskrivs diakoni som ett uttryck för ”kristen tro genom kärlek, omsorg och solidaritet med medmänniskor och med hela skapelsen”. ​

 

Ljus över fjällandskap med flod i mitten

Ljus över fjällandskap med flod i mitten Foto: Alex Giacomini

Skapad:2021-09-28 16:05:00

I kyrkans trosbekännelse bekänner vi tron på Gud som ”skapare av himmel och jord”. För Svenska kyrkan är frågor om natur, klimat och rättvisa viktiga. Kyrkomötet 2019 beslutade att inom ramen för programmet Lärande och undervisning lyfta frågan om klimat och naturens rättigheter. Här finns nu tre dokument som är tänkta att fungera som kunskapsunderlag och stöd för fortsatta samtal i församlingar och andra sammanhang.

Läs mer om Material Naturens rättigheter

 

"Omtanke – ett reflektionsmaterial för Svenska kyrkans miljö- och hållbarhetsarbete" är en text skriven av Henrik Grape, verksam teolog och sakkunnig inom hållbar utveckling.

"Omtanke – ett reflektionsmaterial för Svenska kyrkans miljö- och hållbarhetsarbete" är en text skriven av Henrik Grape, verksam teolog och sakkunnig inom hållbar utveckling.

Omtanke – ett reflektionsmaterial

Skapad:2018-11-21 17:45:00

Omtanke handlar om vad det innebär att vara kyrka idag, nämligen att se utmaningarna som berör Skapelsen och människans roll. Det är en av vår samtids viktigaste frågor – de som handlar om en hållbar framtid som skapas i fred med jorden och fred på jorden. Materialet ska kunna användas för att stimulera till reflektion i en församling som vill arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Ladda ned hela reflektionsmaterialet

​Varje år medverkar Svenska kyrkan på Bokmässan i Göteborg med programmet Se människan. Vi erbjuder ett program med existentiellt perspektiv som filmas och kan ses av alla på Youtube. Här är ett urval av samtal kring litteratur som kan fördjupa det teologiska samtalet kring miljö, hållbarhet och tro.

Bråttom, men inte kört! - Stefan Edman 2020 

Granskogsfolk – hur naturen blev svenskarnas religion - David Thurfjell 2020 

När själen går i exil - Mikael Kurkiala 2019 

 

Nedan kan du ladda ner klimatmanifestet från det interreligiösa och internationella klimattoppmötet i Uppsala 2008. Manifestet i kortversion finns på Svenska kyrkans hemsidan om Bekämpa klimatförändringarna

Redaktör
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2022-01-27