Solceller

När församlingen får idén om att ta emot kraft från ovan kan det behövas checklistor, mall eller annan vägledning.

Information

I en färdplan för klimatet - programmet som samtliga stift tagit fram för klimatneutralitet, värdeförändringar och klimaträttvisa - finns mål som rör solel:

Till 2020 ska:

  • Det finnas konkreta förslag om hur produktionen av förnybar el kan ökas.
  • Det finnas former för stödjande insatser att utföras som projektutveckling, ramavtal, erfarenhetsutbyten och dialog med myndigheter.
  • Det finnas ett nationellt och flera regionala ramavtal för installation av solel.
  • Två till tre större projekt för produktion av förnybar el vara under utveckling.   ​

Rekommendationer 

En guide för solel i kulturarvet är under framtagande.

Installation

Solelportalen - Energimyndighetens vägledning om solceller. Guider, mallar m.m.  

Finansiering

Investeringsstöd för solceller - Information från Energimyndigheten.​

Leverantörer

Nationellt ramavtal för solceller tas fram under 2021.

 

Tips 

För dig som vill lära dig mer så samlar Svenska solelmässan solkunskap från alla håll.

Goda råd

Diskutera gärna solceller med ditt stifts miljö- eller klimathandläggare, se kontakt.

Goda exempel

Solceller på Ekebyhovskyrkan

Solel i Värö-Stråvalla församling

 

Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2021-05-05