Skapelsetid

Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund över hela världen visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Skapelsetid inleds 1 september och pågår till 4 oktober, men kampanjen och materialet kan också användas under hela kyrkoåret.

Temat för Skapelsetid 2021 är "A Home for all? Renewing the oikos of God", på svenska "Ett hem för alla? Att förnya Guds värld". #Skapelsetid

Bön under Skapelsetid 2021 (word-fil)

 

En mässa med hela Skapelsen

Skapad:2021-06-07 09:26:00

Med avstamp i Svenska kyrkans färdplan för klimatet skapade musiker och präster i Västerås pastorat under våren 2021 denna gudstjänstordning. De beskriver arbetet med att ta fram mässan så här:

Tanken var att skapa en gudstjänstordning som kan användas för en tema om miljö och klimat under Skapelsetid 2021. Förstås ska den även kunna användas efter det.

Ramen för gudstjänsten är högmässan. Vi valde mässans form, då vi anser att nattvarden så starkt visar på Guds närvaro i sin skapelse. Vår teologiska grundtanke är en Gud som är närvarande i varenda del på vår jord, inte uteslutande någon eller något av allt som finns, och en Gud som verkar i, genom och för sin skapelse.

Utifrån klimatkrisen ville vi lyfta det som skaver, gör ont och det som brutits, men även skönhet, tacksamhet, hoppet och Guds aktiva närvaro i vår värld – oberoende av oss, men också genom oss och vårt ansvar.​

Sofia Svensson, kyrkomusiker Västerås pastorat, är den som tonsatt, skrivit körarrangemangen samt spelat in innehållet i denna mässa. 

Om ni vill fira mässan från Västerås i sin helhet behöver ansökan om dispens sökas från domkapitlet. Materialet är framtaget för att uppmuntra till liturgiskt engagemang med klimat och skapelse som tema. Ingen generell dispens ges.

EN MÄSSA FÖR HELA SKAPELSEN (PDF)

Andakter för alla tillfällen i Skapelsetid - och hela året

Studenterna vid SKUI våren 2021 har tagit fram följande förslag som passar under hela Skapelsetid - och hela året. 

  • Andakter för skapelsetid. Filen innehåller ett register med varje vecka som rubriker och under varje vecka finns länkar till respektive andakt.
  • Gud vår skapare - ett bildspel till Morgonbön - nu är det morgon (se andakter för 17:e efter trefaldighet)
  • Pilgrimspodden för Pilgrimsvandring med pilgrimens tidegärd (se andakter för 17:e efter trefaldighet): 

 

Gudstjänstordning för Skapelsetid 2021

Inför Skapelsetid 2021 har Lisa Fröberg (präst), Peter Forsberg (präst), Eva Linder (kyrkomusiker) och Magdalena Sjöholm (präst) i Västerås pastorat tagit fram förslag till två gudstjänstordningar med miljö-och klimattema. Förslagen följer Kyrkohandbokens gudstjänstordning musikserie D respektive E.

Förslagen gör det enkelt för er i församlingarna att välja en gudstjänstordning som följer Kyrkohandboken. 

Vid till exempel tidsbrist – att ni i församlingen kommer på att ni vill göra en gudstjänst eller mässa med temat miljö/klimat, men vill göra det ett datum som inte medger tid för att ansöka om ett domkapitelstillstånd för den här gudstjänstordningen – kan dessa förslag underlätta.

Ni är självfallet fria att byta ut musikserierna till andra serier eller använda andra liturgiska texter från Kyrkohandboken.

Skälet till att vi valt ut just dessa liturgiska texter är att vi finner att dessa mer än andra bär i sig en bredare syn på skapelsen än bara människor, och inkluderar hela skapelsen i sitt uttryck. Ibland är det knappt märkbart, men det finns där. 

Skapad:2021-04-15 10:49:00

Skapelsetidens böner uttrycks på många sätt. Tryck på bilden eller rubriken så får du förslag till dagbön, förbön och nattvardsbön.

Läs mer om Böner i skapelsetid

Här hittar du mer material

Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2021-08-24