The Burning Bush Foto: Seasons of Creation

Skapelsetid

Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund över hela världen visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Skapelsetid pågår från första september till fjärde oktober, men kampanjen och materialet kan användas under hela kyrkoåret.

Temat för Skapelsetid 2022 är "Lyssna till skapelsens rop!" och symbolen är den brinnande busken. #Skapelsetid​ Läs mer på Skapelsetid  - Svenska kyrkan.

Engagera er i Skapelsetid 2022

1 september 2022 inleds Skapelsetid, men planering pågår redan i flera församlingar. Utgå från ert befintliga engagemang i miljöfrågor, det bär Skapelsetid fint. Men om ni vill göra mer arrangemang och koppla till årliga teman så använd er gärna av materialet nedan, se också de externa länkarna längst ner.

Kalenderaktiviteteter

Tagga alla aktiviteter som läggs upp i församlingens kalendrar med "klimat" samt ange gärna "Skapelsetid" någonstans i gudstjänstens/aktivitetens rubrik.

Webbinarium om Skapelsetid 2022

Svenska kyrkan har tagit fram extra material för Skapelsetid, ibland baserat på de olika teman som varit. Allra längst ner på sidan finns externa länkar till mer information och till tidigare års material. Skapelsetid kan firas oberoende av årets tema och material, men låt gärna vad andra gjort tidigare inspirera er. 

Inspiration för Skapelsetid - från tidigare år

2021 inleddes Skapelsetid med en mässa i Vårdnäs stiftsgård i Linköping och avslutades med en mässa i Västerås domkyrka. Medverkande i Linköping var bland andra biskop Martin Modéus, Sofia Camnerin, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, och musik av Ida Kindesjö och Viktor. 

I Västerås domkyrka medverkade biskop Mikael Mogren, celebrant Viktor Backlund, Volontärer från Svenska Kyrkans Ungas / Act Svenska kyrkans Agera-program.För musiken stod Gospelkören Veni Vidi Canti, Sofia Svensson, mässans kompositör & körledare, Micke Winterquist, piano, Folke Dahlgren, gitarr, Hannes Tidare, bas, Jens Ander Glöde, trummor, Boel Meijer, flöjt, Johannes Skoog, orgel, och barnsångare.

Se de båda mässorna nedan.

 

Material för gudstjänst och andakt 

En mässa med hela Skapelsen

Skapad:2021-06-07 09:26:00

Med avstamp i Svenska kyrkans färdplan för klimatet skapade musiker och präster i Västerås pastorat under våren 2021 denna gudstjänstordning. De beskriver arbetet med att ta fram mässan så här:

Tanken var att skapa en gudstjänstordning som kan användas för en tema om miljö och klimat under Skapelsetid 2021. Förstås ska den även kunna användas efter det.

Ramen för gudstjänsten är högmässan. Vi valde mässans form, då vi anser att nattvarden så starkt visar på Guds närvaro i sin skapelse. Vår teologiska grundtanke är en Gud som är närvarande i varenda del på vår jord, inte uteslutande någon eller något av allt som finns, och en Gud som verkar i, genom och för sin skapelse.

Utifrån klimatkrisen ville vi lyfta det som skaver, gör ont och det som brutits, men även skönhet, tacksamhet, hoppet och Guds aktiva närvaro i vår värld – oberoende av oss, men också genom oss och vårt ansvar.​

Sofia Svensson, kyrkomusiker Västerås pastorat, är den som tonsatt, skrivit körarrangemangen samt spelat in innehållet i denna mässa. 

Om ni vill fira mässan från Västerås i sin helhet behöver ansökan om dispens sökas från domkapitlet. Materialet är framtaget för att uppmuntra till liturgiskt engagemang med klimat och skapelse som tema. Ingen generell dispens ges.

EN MÄSSA FÖR HELA SKAPELSEN (PDF)

Andakter för alla tillfällen i Skapelsetid - och hela året

  • Andakter för skapelsetid från studenter vid SKUI. Filen innehåller ett register med varje vecka som rubriker och under varje vecka finns länkar till respektive andakt.
  • Gud vår skapare - ett bildspel till Morgonbön - nu är det morgon (se andakter för 17:e efter trefaldighet)
  • Pilgrimspodden för Pilgrimsvandring med pilgrimens tidegärd (se andakter för 17:e efter trefaldighet): 

 

Gudstjänstordning för Skapelsetid

Inför Skapelsetid 2021 tog Lisa Fröberg (präst), Peter Forsberg (präst), Eva Linder (kyrkomusiker) och Magdalena Sjöholm (präst) i Västerås pastorat tagit fram förslag till två gudstjänstordningar med miljö-och klimattema. Förslagen följer Kyrkohandbokens gudstjänstordning musikserie D respektive E.

Förslagen gör det enkelt för er i församlingarna att välja en gudstjänstordning som följer Kyrkohandboken. 

Vid till exempel tidsbrist – att ni i församlingen kommer på att ni vill göra en gudstjänst eller mässa med temat miljö/klimat, men vill göra det ett datum som inte medger tid för att ansöka om ett domkapitelstillstånd för den här gudstjänstordningen – kan dessa förslag underlätta.

Ni är självfallet fria att byta ut musikserierna till andra serier eller använda andra liturgiska texter från Kyrkohandboken.

Skälet till att vi valt ut just dessa liturgiska texter är att vi finner att dessa mer än andra bär i sig en bredare syn på skapelsen än bara människor, och inkluderar hela skapelsen i sitt uttryck. Ibland är det knappt märkbart, men det finns där. 

Skapad:2021-04-15 10:49:00

Skapelsetidens böner uttrycks på många sätt. Tryck på bilden eller rubriken så får du förslag till dagbön, förbön och nattvardsbön.

Läs mer om Böner i skapelsetid

Här hittar du mer material

Redaktör
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2022-05-14