Foto: Gustaf Hellsing

Resor och transporter

Utsläppen för Sveriges inrikes transporter (utom flyg) ska minska med minst 70 procent senast år 2030 (jämfört med 2010). För att nå målet måste vi dels ställa om bilflottan och välja rätt bränsle, dels effektivisera transporter och minska resor som leder till utsläpp av växthusgaser. I Sverige flyger vi allt mer – antalet utrikesresor per invånare har mer än fördubblats sedan 1990.

Hur kan din arbetsplats bidra till de viktiga målen? Att ta fram en resepolicy är en bra start för att minska miljöpåverkan. Hur tänker arbetsplatsen kring olika alternativ? Kan verksamheten bedrivas eller förläggas på ett sätt så att det minskar transporterna? Tele- och videomöten är ibland utmärkta alternativ.

Rättvisemärkt klimatkompensation

Genom ramavtal med ZeroMission kan vi kompensera de klimatpåverkande utsläpp som vi inte lyckas minska med så kallade Fairtrade Carbon Credits. Se två kortfilmer om de två projekt som idag kan stödjas via ramavtalet:

 

  • 1392221

    Hållbart resande

    För att nå Svenska kyrkans mål om klimatneutralitet 2030 måste vi aktivt bidra till omställningen till fossilfria transporter och minska utsläppen från egna resor.

  • 1392221

    Tips och råd om laddstationer för elfordon

    Funderar din församling eller kyrka på att bli en laddplats mitt i byn? Här finner du vägledningar, checklistor med mera.

  • 1392221

    Digitala möten

  • 1392221

    Resepolicy

    Hur kan din arbetsplats bidra till de viktiga klimatmålen? Att ta fram en resepolicy är en bra start för att minska miljöpåverkan.

Redaktör
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2021-12-20