Vi undersöker it-leveranskedjorna i Kina

Foto: Hållbar utveckling i Svenska kyrkan

Hållbarhetsportalen på Kornet

Skapad:2022-10-17 13:25:00

Kornet är Svenska kyrkans nya gemensamma intranät. Övergången sker 18 oktober 2022. Detta intranät uppdateras inte längre och stängs i början av 2023.

Det är samma hållbarhetsportal, men i ny klädnad. Passa på att föreslå förbättringar när du lär dig hitta i det nya formatet.

Svenska kyrkan, Regionernas kansli för hållbar upphandling och Adda (Sveriges Kommuner och Regioners inköpscentral) har gett ut rapporten “State Imposed Forced Labor in China – Swedish Buyers’ Monitoring of Electronics Supply Chains”. I rapporten sammanställs resultaten från vår ettåriga uppföljning av risken för tvångsarbete i våra it-leveranskedjor i Kina.

De senaste åren har vi nåtts av rapporter om allvarliga kränkningar av uigurers och andra muslimska minoriteters mänskliga rättigheter i Kina. Människorättsorganisationer har rapporterat om tvångsarbete i regionen Xinjiang men också om överföringar av uigurer och andra muslimska minoriteter för tvångsarbete i fabriker i östra Kina.

År 2020 inledde därför Svenska kyrkan, Adda och Regionernas kansli för hållbar upphandling ett samarbete för att identifiera eventuella fall av statssanktionerat tvångsarbete i våra it-leveranskedjor. Vi ville också säkerställa att våra it-leverantörer och varumärkesägare iakttar tillbörlig aktsamhet (due diligence) för mänskliga rättigheter i enlighet med våra avtalsvillkor och uppförandekod.

Vår uppföljning har inte avslöjat någon slutmonteringsproduktion i Xinjiang. Vi har dock funnit att branschen i allmänhet är dåligt förberedd på att identifiera, förhindra, begränsa och redogöra för hur den hanterar risken för statssanktionerat tvångsarbete i Kina. Vår granskning visar även att det finns fler grupper än uigurer och andra etniska minoritetsmedborgare som är i riskzonen för tvångsarbete i Kinas fattigdomsbekämpningsprogram.

Sex månader efter rapportsläppet kan vi konstatera att både branschorganisationen Responsible Business Alliance och flera framträdande varumärken har stärkt sitt arbete med att identifiera riskgrupper och riskerna för tvångsarbete. ​Läs mer på Addas webbsida.

Redaktör
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2022-10-17