Foto: Gustaf Hellsing

Policyer och mallar

I policyer och riktlinjer som förtroendevalda antar formuleras utgångspunkten för olika delar av hållbarhetsarbetet. På intranätet listas policyer som antagits för den nationella nivån. De kan användas som mall eller inspiration. Du kan också kontakta ditt stift för att få fler goda exempel. 

För hållbarhetsarbetet är följande typer av policys centrala

Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2020-10-15