Foto: Alex Giacomini

Musik till gudstjänster på olika tema

Vi kan be men också sjunga oss samman för att uppmärksamma miljöproblematiken, se framåt och ge varandra hopp. Här finns tips på psalmer för gudstjänster och andakter om miljö, kärleken till skapelsen och om vår längtan efter frid och fred.

Psalmer

 • 297 Härlig är jorden
 • 587 Gud skapade de klara vattnen
 • 591 Det kan vi göra för rätt och för fred
 • 344 Gud har skapat
 • 788 För livets skull
 • 801 Sjung till Guds ära
 • 807 En psalm om en orättvis Gud
 • 824 Uppmuntran
 • 831 Lägg i varandras händer fred 
 • 836 Dansen kring guldkalven
 • 837 Du satte Dig ner som de nederstas vän
 • 838 Tyng inte jorden 
 • 839 Förnedringen av jorden
 • 844 Gode Gud, när vi har drivits 
 • 856 Tänd ett ljus, ett ljus ska brinna
 • 886 Dig Kristus, läkare, vi ber
 • 893 Här vid Ditt bord
 • 907 Människa, Ditt liv är stort
 • 925 Se, en gåvoflod går fram
 • 939 Här är världen, se den vakna
 • 955 Jorden är Herrens
 • 956 Vi ropar till Gud
 • 957 Och varje mänska 
Redaktör och innehållsansvarig
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2019-02-05