Foto: Magnus Aronsson

Mission

Mission betyder sändning eller uppdrag. Församlingen är sänd i världen för att synliggöra Kristus och värna den skapelse och mänsklighet Gud älskar och vill befria. Det uppdraget är församlingen kallad till både lokalt och globalt.

På samma gång är kyrkan bara ett av de verktyg Gud använder för att handla i världen. Det öppnar för samverkan med andra goda krafter i lokalsamhället, regionalt, nationellt och internationellt.

Hur kopplar församlingen ihop tro och liv lokalt och globalt? På vilka sätt kan kyrkans lokala gudstjänster och vardagsliv inspireras av andra sammanhang i den världsvida kyrkan? Vilka möjligheter har din församling eller ditt stift till samverkan för en hållbar utveckling?

En del av vår mission är ett rättighetsbaserat arbetssätt (RBA). RBA bygger på delaktighet, ansvarsutkrävande och rättssäkerhet, icke-diskriminering och transparens.  Läs mer på intranätets diakonisidor. Under 2020 pågår arbete med en RBA-portal, där blanda annat verktygen för barnkonsekvensanalys kommer ingå.

Grunderna för rättighetsbaserat arbete

Foto: Erik Gyll

 

Redaktör
Rickard Källgren, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Ann Edlund, Avdelningen för kyrkoliv
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2020-06-26