Foto: Linda Mickelsson

Miljödiplomering


Foto: Hållbar utveckling i Svenska kyrkan

Hållbarhetsportalen på Kornet

Skapad:2022-10-17 13:25:00

Kornet är Svenska kyrkans nya gemensamma intranät. Övergången sker 18 oktober 2022. Detta intranät uppdateras inte längre och stängs i början av 2023.

Det är samma hållbarhetsportal, men i ny klädnad. Passa på att föreslå förbättringar när du lär dig hitta i det nya formatet.

 

Kyrkans miljödiplomering är ett ledningssystem för församlingens långsiktiga arbete med sin miljöpåverkan. Den möjliggör ett systematiskt och strukturerat arbete för att bidra till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Strukturen kan också stödja måluppfyllnad relaterat till Agenda 2030 och Svenska kyrkans färdplan för klimatet.​

Miljöledning i kyrkan

Kyrkans miljödiplomering skapar förutsättningar för ett långsiktigt arbete med miljö- och andra hållbarhetsfrågor. Kyrkans miljödiplomering kräver mål för både det pastorala arbetet och för andra verksamhetsområden. Arbetet bygger på delaktighet och gemensamt lärande.  Kyrkans miljödiplomering liknar de miljöcertifieringssystem som används i näringslivet, men utifrån teologisk grund och motivation. Systemet innebär även en enklare dokumentation och större betoning på delaktighet.

Det unika i Kyrkans miljödiplomering är att den teologiska grunden där ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga perspektiv inryms. Det har en pedagogisk struktur med grund i reflektion och samtal, som leder till en lärande organisation som kan utvecklas långsiktigt i sitt arbete för en hållbar utveckling!

Kyrkans miljödiplomering 5.0

Under 2021 reviderades standarden för miljödiplomering , senast det gjordes var 2016. Kraven är i stort de samma i den nya standarden, men resultatet är en del formalia och framför allt har kraven för att starta upp miljödiplomering förenklats.

Sju moment i Kyrkans miljödiplomering

De sju momenten - en arbetsmetod

Kyrkans miljödiplomering har en arbetsmetod som är uppbyggd i sju olika moment. Tillsammans med medarbetare och andra som är intresserade av att arbeta med miljöfrågorna gör församlingen/pastoratet med hjälp av metoden en handlingsplan med vilka mål man vill uppnå och vilka åtgärder som krävs för att nå målen. 

Miljödiplomerade enheter

Vem gör vad - det finns stöd för miljödiplomering i ditt stift

När du arbetar med Kyrkans miljödiplomering kan du få stöd av miljösamordnaren i ditt stift. Du kommer också att träffa miljödiplomerare som gör den slutliga granskningen. Kanske är du själv intresserad av vad rollen som miljödiplomerare innebär? 

Stöd för reflektionsdelen av Kyrkans miljödiplomering
 • 1392221

  Miljöaspektsregister

  Hantering av miljöaspekter är en del av kyrkans miljödiplomering. De aktiviteter i församlingen/enheten som ger upphov till en miljöpåverkan, såväl positiv som negativ, identifieras som miljöaspekter och dokumenteras i ett miljöaspektsregister. De effekter som dessa miljöaspekter ger upphov till behöver kvantifieras och värderas - så att vi kan sätta rutiner och mål för förbättring.

 • 1392221

  Ljussteget

 • 1392221
  Världens fest i Västerås, 2017.

  Hållbara event

Redaktör
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2022-10-17