Foto: Linda Mickelsson

Miljödiplomering för hållbar utveckling

Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling är ett ledningssystem för församlingens långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågor.

Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling består av en arbetsmetod i sex steg. Arbetssättet skapar förutsättningar för ett långsiktigt arbete med miljö- och andra hållbarhetsfrågor med utgångspunkt i en teologisk grund. Inom miljödiplomering sätter man mål för både det pastorala arbetet och för andra verksamhetsområden. Arbetet bygger på delaktighet och gemensamt lärande.  

På denna sidan finner du inspirationsfilmer, dokument för nedladdning, en lista på enheter som arbetar med miljödiplomering och mycket annan information.

Längst ner på sidan finns länkar till en enklare modell för hållbarhetschecklista genom Ljussteget och hur arrangemang miljödiplomeras genom Hållbara event.

De sex stegen - en arbetsmetod

Svenska kyrkans miljödiplomering är en arbetsmetod som är uppbyggd i sex olika steg. Varje steg leder vidare i en arbetsprocess. Tillsammans med sina medarbetare och andra som är intresserade av att arbeta med miljöfrågorna gör man en handlingsplan. I den anger man vilka mål man vill uppnå och vilka åtgärder som krävs för att nå målen. Metoden bygger på att man i arbetslaget gemensamt binder samman sina kunskaper och erfarenheter om miljöfrågor.

Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling liknar de miljöcertifieringssystem som används i näringslivet, men utifrån en teologisk grund och motivation. Systemet innebär även en enklare dokumentation och större betoning på delaktighet.

Det unika med Svenska kyrkans miljödiplomering:

 • Bygger på en teologisk grund
 • Rymmer ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga perspektiv
 • Pedagogisk struktur med reflektion och samtal som grund
 • Leder till en lärande organisation som kan utvecklas långsiktigt i sitt arbete för en hållbar utveckling! ​​

Goda exempel från miljödiplomerade församlingar

Lundby församling

"Det är självklart att vi måste göra någonting. Vi är en del av ett kretslopp där det ena påverkar det andra, och med kunskap och valmöjligheter kommer ett ansvar där vi är skyldiga att tänka på kommande generationer."

Luleå domkyrkoförsamling

Under nästan två år har Luleå domkyrkoförsamling arbetat med svenska kyrkans miljöledningssystem och snart är vi förhoppningsvis i mål med första steget. I en serie video-klipp på deras Facebook-sida kan vi följa deras arbete.

https://sv-se.facebook.com/luleadomkyrko/videos/237020824067741/​ 

Så arbetar Täby församling med hållbar utveckling

Täby församling har ett omfattande arbete för hållbarhet motiverat av vår tro på Gud som skapare av himmel och jord. Ett led i hållbarhetsarbetet är att de hösten 2019 blev miljödiplomerade enligt fas 2. Om detta berättar det här dokumentet.

En inblick i Vallentuna församlings arbete

Miljödiplomerade enheter

Vem gör vad?

När du arbetar med miljödiplomering kan du få stöd av miljösamordnaren i ditt stift. Du kommer också att träffa miljödiplomerare som gör den slutliga granskningen.

Kanske är du själv intresserad av vad rollen som miljödiplomerare innebär? 

 

 

 • 1392221

  Ljussteget

 • 1392221
  Världens fest i Västerås, 2017.

  Hållbara event

Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2020-09-29