"Mer än bara grönsaker växer här"

Vid Grogruppen i Märsta pastorat blir utanförskap till innanförskap när personer som länge stått utanför arbetsmarknaden ges möjlighet att växa. Flera års dedikerat arbete har gett goda sociala och gröna resultat, i en unik satsning där integration, arbetsmarknadsstöd och lokala odlingar kombineras.

 • Fr v: Rose-Marie Wahlberg, Kamal Hussein, Faiz Mohammad Ghulam, Dalal Jaafar Al-Memar och Tamam Kanjo.

  Fr v: Rose-Marie Wahlberg, Kamal Hussein, Faiz Mohammad Ghulam, Dalal Jaafar Al-Memar och Tamam Kanjo. Foto: Alex Giacomini/Lilla produktionsbolaget

 • Egentillverkad ekologisk honung.

  Egentillverkad ekologisk honung. Foto: Alex Giacomini/Lilla produktionsbolaget

 • Kamal, Faiz och Tamam rensar och förbereder pallkragar inför vintern.

  Kamal, Faiz och Tamam rensar och förbereder pallkragar inför vintern. Foto: Alex Giacomini/Lilla produktionsbolaget

 • Grogruppens biodling.

  Grogruppens biodling. Foto: Alex Giacomini/Lilla produktionsbolaget

 • På vinterhalvåret tillverkar man bland annat marmelad.

  På vinterhalvåret tillverkar man bland annat marmelad. Foto: Alex Giacomini/Lilla produktionsbolaget

 • Dalal i tomatväxthuset.

  Dalal i tomatväxthuset. Foto: Alex Giacomini/Lilla produktionsbolaget

 • Grogruppen odlar krukväxter, här pelargoner.

  Grogruppen odlar krukväxter, här pelargoner. Foto: Alex Giacomini/Lilla produktionsbolaget

 • Nyskördad rödlök.

  Nyskördad rödlök. Foto: Alex Giacomini/Lilla produktionsbolaget

 • Paprikor och tomater skördas.

  Paprikor och tomater skördas. Foto: Alex Giacomini/Lilla produktionsbolaget

 • Dalal i ett av växthusen med pelargoner.

  Dalal i ett av växthusen med pelargoner. Foto: Alex Giacomini/Lilla produktionsbolaget

Det är en kall och höstruskig dag i oktober när vi besöker Grogruppen invid Husby-Ärlinghundra kyrka i Märsta pastorat. Men här pågår arbetet i trädgårdslanden oavsett väderlek. Dalal Jafaar Al-Memar är verksamhetsledare och hälsar oss välkomna lagom till förmiddagskaffet.

Grogruppens bemanning varierar dag för dag eftersom en del arbetar på deltid. Fyra personer i varierande åldrar trillar in i det lilla fikarummet och presenterar sig artigt. Några kan lite svenska, andra i princip ingen alls.

- Bland de nyanlända försöker vi få en blandning av ursprungsländer så att de tvingas prata svenska med varandra. Att lära sig språket är en viktig del i arbetsträningen, berättar Dalal. 

Verksamheten växer​

Den här tiden på året ska pallkragar rensas och täckas över, så att det till våren går snabbt att starta odlingen igen. Fortfarande växer tomater i växthuset samt grönkål och en del annat som är i säsong.

- Jag upptäckte tidigt att jorden här är svårodlad. Den är hård, lerig och stenig så vi började köpa pallkragar, berättar Dalal som ursprungligen är från Irak där hon utbildade sig till agronom före kriget.

Första gången köptes 300 pallkragar och eftersom det fungerade så bra har man idag omkring 1000. I början handlade det framför allt om grönsaker men verksamheten har med tiden vuxit och innefattar nu även krukväxter och en egen biodling. Produkterna säljs på plats och ibland på olika marknader. Dalal berättar stolt att många kunder är nöjda och sprider ordet till sina vänner. Eventuellt ekonomiskt överskott går tillbaka i verksamheten och till församlingens diakonala arbete.

Från pilotprojekt till etablerad verksamhet 

Dalal kom till Sverige 2005. 2009 ansökte hon om att delta i kursen Gröna jobb som församlingen i Husby-Ärlinghundra drev tillsammans med Studiefrämjandet. Året därpå startade Grogruppen som ett pilotprojekt tillsammans med Arbetsförmedlingen. Dalal deltog som praktikant. 2011 fick man tre års stöd från Upplands bygd Leader, vilket innebar att Dalal kunde anställas som projektledare. I hennes regi investerade man 2012 i två växthus och en vattenbrunn. Idag är Grogruppen en del av församlingens etablerade verksamhet.

När jag frågar vad som motiverar henne nämner hon passionen för sitt yrke och odling, att få vara ute i det fria men också att möta nya människor och att se dem utvecklas.  

-     Några av de som först kommer hit som praktikanter får senare fast anställning i kyrkan, precis som jag själv. Jag brukar säga att mer är bara grönsaker växer här, också människor växer, säger Dalal med ett varmt skratt.  ​

En av dem är kyrkogårdsarbetaren Murtaza Harji. Vi träffar honom när han är i full färd med att blåsa bort höstens fallna löv bland kyrkogårdens gravar. Han stannar upp och berättar om sin livsresa, hur han föddes i Indien, växte upp i Tanzania och flyttade till London för att slutligen hamna I Sverige. 

-      Jag började som praktikant och nu har jag haft fast tjänst här i snart sex år, säger Murtaza. Och jag älskar det!  

 

 • Murtaza Harji har nu fast anställning i Märsta pastorat.

  Murtaza Harji har nu fast anställning i Märsta pastorat. Foto: Alex Giacomini

 • Murtaza Harji har nu fast anställning i Märsta pastorat.

  Murtaza Harji har nu fast anställning i Märsta pastorat. Foto: Alex Giacomini

 • Kamal Hussein och hans fru kom till Sverige 2017.

  Kamal Hussein och hans fru kom till Sverige 2017. Foto: Alex Giacomini/Lilla produktionsbolaget

 • Kamal Hussein och hans fru kom till Sverige 2017.

  Kamal Hussein och hans fru kom till Sverige 2017. Foto: Alex Giacomini/Lilla produktionsbolaget

 • Rosie arbetstränar i Grogruppen några dagar i veckan.

  Rosie arbetstränar i Grogruppen några dagar i veckan. Foto: Alex Giacomini/Lilla produktionsbolaget

Tro på sin egen kompetens

Grogruppens grundtanke är att låta människor som länge varit i utanförskap arbeta utefter sina egna förutsättningar och utveckla ett större självförtroende. När människor tror på sin egen kompetens finner de också vägar för att bli delaktiga.​​

Allt som odlas är ekologiskt och Dalal berättar hur de sår från grunden, bara hängamplarna köps in som sticklingar. Genom åren har man vågat testa många olika slags grödor och kunnat ta tillvara på odlingskunskap från de länder som deltagarna kommer från.

En mer nytillkommen praktikant är Kamal Hussein som flydde krigets Syrien och kom till Sverige med sin fru 2017.

-     I Syrien var jag skräddare men min släkt är bönder. Jag vill inte bara sitta hemma och leva på bidrag – jag kan inte vara utan jobb, säger Kamal som med märkbar stolthet går runt i växthuset och vattnar blommorna.  

I ett annat växthus träffar vi Rosie, som under många år arbetade som förskolelärare men drabbades av utmattning och blev långtidssjukskriven. Nu är hon på väg tillbaka och arbetstränar några dagar i veckan. 

På vinterhalvåret ägnar sig Grogruppen åt att göra marmelader, vaxljus och hudvårdsprodukter av bivax. Deltagarna bakar och hjälper till på kyrkogården. Vi går ett sista varv runt odlingen och trots den för dagen grå himmeln är det lätt att förstå varför denna plats kommit att skapa mening för så många – det är något speciellt med platser där allt omsluts i sin säsong och ges utrymme till både vila och tillväxt.

Samverkan som fungerar

Skapad:2019-01-17 15:46:00

Syftet med Grogruppen är att skapa en kraftfull metod för samverkan mellan ideella aktörer och olika offentliga aktörer på arbetsmarknaden. Målet är att få långtidsarbetslösa invandrare och långtidssjukskrivna i arbete och främja deras egen växtkraft. Att bidra till landsbygdsutveckling och att nå ut med lokalt producerade produkter på marknaden är ytterligare mål för verksamheten. 

Projektet är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Sigtuna kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kriminalvården.

 

Av: Therése Naomi Jonsson

Redaktör och innehållsansvarig
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2020-10-28