Tips och råd om laddstationer för elfordon

Funderar din församling eller kyrka på att bli en laddplats mitt i byn? Här finner du vägledningar, checklistor med mera.

Målbild 

I Färdplan för klimatet finns tre etappmål som rör elladdning. Till 2023 ska: 

  • 20 procent av pastorat och församlingar ha laddplatser för elfordon.
  • Det total antalet laddplatser var minst 300.
  • Minst 40 procent av de bilar som enheterna äger eller leasar ska vara el- eller hybridfordon. ​
Flödesschema för installation av laddplats

 

Installation 

Varje församling eller pastorat tar bäst fram priser för installation (kabeldragning, grävning, montering etc) genom de lokala företag som man normalt använder för elinstallationer.​ Kom ihåg att söka finansering, se nedan. ​

 

Rekommendationer

 

Nationella ramavtal

Samverkande inköps ramavtal från 2021.

 

Om att söka finansiering

Goda råd

Diskutera gärna laddning av elfordon med ditt stifts miljö- eller klimathandläggare, se kontakt.

Goda exempel

Laddad på kyrkan - ladda elbilen hos Svenska kyrkan i Huddinge

Måluppföljning

Laddinfrastruktur i Svenska kyrkan. Källa: Enkäten Ekonomisk redogörelse 2019.

Laddinfrastruktur i Svenska kyrkan. Källa: Enkäten Ekonomisk redogörelse 2019.

Antal laddstationer i Svenska kyrkan 2019 (käll: enkäten Ekonomisk redogörelse)

Redaktör
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2022-01-24