Kyrkogårdsförvaltning och biologisk mångfald

Egen blomsterodling till altaret och klippta gräsytor som förvandlas till ängsmark och gynnar den biologiska mångfalden. Även inom kyrkogårdsförvaltning går det att göra stor skillnad för klimat och miljö.

 

 

Skapad:2020-09-10 11:51:00

Andelen ängsmark i Sverige har minskat drastiskt under de senaste århundradena – från omkring 2 miljoner till bara drygt 10 000 hektar. I Frustuna församling pågår ett aktivt arbete med att dels bereda plats för en rik biologisk mångfald, dels minska församlingens användning av fossila bränslen. ”Det viktigaste är att agera, gör man det så föds hopp och engagemang”, säger församlingens miljösamordnare Anna Sanchez-Lindström.

Läs mer om Blomsterängar och solceller ger framtidstro i Frustuna församling
Flygbild över solcellsparken.

Flygbild över solcellsparken. Foto: Alex Giacomini.

Skapad:2020-02-24 14:34:00

Griftegårdsförvaltningen i Linköpings domkyrkopastorat ansvarar för de centrala griftegårdarna i Linköping, griftegården i Lilla Aska och kyrkogården i Landeryd. Här är hållbarhetsarbetet en naturlig och integrerad del i all verksamhet. Vi gör en dagstur till Lilla Aska och får träffa Gunnar Forsberg, griftegårds- och fastighetschef och Lars Wirström, griftegårdsföreståndare.

Läs mer om Hållbarhet är det enda alternativet

Följ med på en rundtur genom grönskande Berthåga kyrkogård i Uppsala stift! Du som arbetar med kyrkogårdsförvaltning får flera klimatsmarta, goda exempel att inspireras av.

Redaktör och innehållsansvarig
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2021-09-10