Foto: Jenny Sigeman

Kyrkogårdar och krematorier

Hur ser en hållbar kyrkogård ut? Det har flera församlingar arbetat intensivt med de senaste decennierna för att besvara. Det kan handla om att bevara den biologiska mångfalden och skydda hotade arter i kyrkogårdens relativt orörda miljö. Andra frågor gäller krematoriernas val av bränsle och blommorna vid gravarna.

På den här sidan samlar vi inspirationsmaterial och goda exempel från församlingar. Läs till exempel om hur diakoni kombineras med lokala odlingar invid Husby-Ärlinghundra kyrka och om hur Linköpings domkyrkoförsamling satsar på solenergi för sitt krematorium. På intranätets inköpssidor finner du mer information om Svenska kyrkans ramavtal för gröna batteridrivna verktyg till kyrkogården, en vinst för både anställdas hälsa och miljön, och om avtalet för återvinning av metaller från krematorierna.

Skapad:2021-07-23 12:46:00

I kyrkogårdsarbetet sköter vi mark och växter och en del församlingar har krematorier. Här arbetar vi miljövänligare med biologisk mångfald, fossilfrihet och bättre avfallshantering. På kyrkogården möter vi också besökare - själavården lägger ytterligare dimension till vårt bidrag för en hållbar utveckling.

Läs mer om Miljövänligare åtgärder på kyrkogårdar

Inventera ekologiskt värdefulla miljöer

Klimathandläggare på stiften har tillsammans med Göteborg naturhistoriska museum tagit fram en manual för inventering av ekologiskt värdefulla miljöer på kyrkogårdar och begravningsplatser. 

Skapad:2021-01-22 14:55:00

En hållbar förvaltning av grönytor och kyrkogårdar bidrar både till vårt välbefinnande och en klimatpositiv organisation.

Läs mer om Klimatpositiv kyrkogårdsförvaltning
Fr v: Rose-Marie Wahlberg, Kamal Hussein, Faiz Mohammad Ghulam, Dalal Jaafar Al-Memar och Tamam Kanjo.

Fr v: Rose-Marie Wahlberg, Kamal Hussein, Faiz Mohammad Ghulam, Dalal Jaafar Al-Memar och Tamam Kanjo. Foto: Alex Giacomini/Lilla produktionsbolaget

Skapad:2019-01-17 14:34:00

Vid Grogruppen i Märsta pastorat blir utanförskap till innanförskap när personer som länge stått utanför arbetsmarknaden ges möjlighet att växa. Flera års dedikerat arbete har gett goda sociala och gröna resultat, i en unik satsning där integration, arbetsmarknadsstöd och lokala odlingar kombineras.

Läs mer om "Mer än bara grönsaker växer här"
Flygbild över solcellsparken.

Flygbild över solcellsparken. Foto: Alex Giacomini.

Skapad:2020-02-24 14:34:00

Griftegårdsförvaltningen i Linköpings domkyrkopastorat ansvarar för de centrala griftegårdarna i Linköping, griftegården i Lilla Aska och kyrkogården i Landeryd. Här är hållbarhetsarbetet en naturlig och integrerad del i all verksamhet. Vi gör en dagstur till Lilla Aska och får träffa Gunnar Forsberg, griftegårds- och fastighetschef och Lars Wirström, griftegårdsföreståndare.

Läs mer om Hållbarhet är det enda alternativet
Redaktör
Ann Edlund, Avdelningen för kyrkoliv
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2022-05-09