Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller har du behov av stöd – kontakta stiftens samordnare eller nationell nivås hållbarhetsenhet. Personerna nedan är samordnare för miljö- och hållbarhetsfrågor och för arbetet med färdplan för klimatet.

Kontaktpersoner i stiften

Göteborg stift

Christina.Bernerus, christina.bernerus@svenskakyrkan.se
- Läs mer på Göteborg stifts intranät

Härnösand stift

Dag Hedin, dag.hedin@svenskakyrkan.se 
- Läs mer på Härnösand stifts intranät

Karlstad stift
Tina Westlund, tina.westlund@svenskakyrkan.se​
Jenny Ragnarsson, jenny.ragnarsson@svenskakyrkan.se - färdplan för klimatet
- Läs mer på Karlstad stifts intranät

Linköpings stift

Frida Gårdmo, frida.gardmo@svenskakyrkan.se  
Per Rosenberg, per.rosenberg@svenskakyrkan.se​
Sara Adolfsson, sara.adolfsson@svenskakyrkan.se - färdplan för klimatet
- Läs mer på Linköpings stifts intranät

Luleå stift

Malin Skogqvist, malin.skogqvist@svenskakyrkan.se
- Läs mer på Luleå stifts intranät

Lunds stift

Ola Fornling, ola.fornling@svenskakyrkan.se - färdplan för klimatet
- Läs mer på Lunds stifts intranät

Skara stift

Anders Blom, anders.blom@svenskakyrkan.se​
Gert Adolfsson, gert.adolfsson@svenskakyrkan.se - färdplan för klimatet
Sandra Wilsson, sandra.wilsson@svenskakyrkan.se - färdplan för klimatet
- Läs mer på Skara stifts intranät

Stockholm stift

Kristina Segerström, kristina.segerstrom@svenskakyrkan.se​
Elsa Levinson, elsa.levinson@svenskakyrkan.se - färdplan för klimatet
- Läs mer på Stockholm stifts intranät

Strängnäs stift

Josefine Radon Bertilsson, josefine.radon.bertilsson@svenskakyrkan.se
Emilia Bergius, emilia.bergius@svenskakyrkan.se - färdplan för klimatet
- Läs mer på Strängnäs stifts intranät

Uppsala stift

Daniel Boström, daniel.bostrom@svenskakyrkan.se
- Läs mer på Uppsala stifts intranät

Visby stift

Natalia Svensson, natalia.svensson@svenskakyrkan.se

Västerås stift

Eva Dellemyr, eva.dellemyr@svenskakyrkan.se
Frida Birkelöf, frida.birkelof@svenskakyrkan.se - färdplan för klimatet
- Läs mer på Västerås stifts intranät

Växjö stift

Jonas Löhnn, jonas.lohnn@svenskakyrkan.se​
Sara Nodmar, sara.nodmar@svenskakyrkan.se - färdplan för klimatet
- Läs mer på Växjö stifts intranät

Nationell nivå

Annika Gottberg – frågor om klimat, miljödiplomering, fastigheter och energi
annika.gottberg@svenskakyrkan.se

Per Söderberg – frågor om hållbara inköp, Fairtrade och internationella frågor
per.soderberg@svenskakyrkan.se

Ann Edlund – frågor om hållbar utveckling, Agenda 2030, Hållbarhetsportalen
ann.edlund@svenskakyrkan.se

Maria Löfgren Gernes - frågor om Svenska kyrkans färdplan för klimatet
maria.lofgren.gernes@svenskakyrkan.se

Redaktör
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2022-09-05