Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller har du behov av stöd – kontakta stiftens samordnare eller nationell nivås hållbarhetsenhet.

Nationell nivå

Annika Gottberg – frågor om klimat, miljödiplomering, fastigheter och energi
annika.gottberg@svenskakyrkan.se

Per Söderberg – frågor om hållbara inköp, Fairtrade och internationella frågor
per.soderberg@svenskakyrkan.se

Ann Edlund – frågor om hållbar utveckling, agenda 2030 och utbildning
ann.edlund@svenskakyrkan.se

Redaktör
Rickard Källgren, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Rickard Källgren, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2020-09-17