Kommunikation av färdplansprojekt

Tillsammans vill vi öka kännedomen om såväl färdplanens existens som de resultat vi når. En viktig del är att vi tillsammans skapar och sprider kommunikation om arbetet. På denna sida hittar du tips på hur du kan tänka kring kommunikation samt en del resursmaterial.

I takt med att Svenska kyrkans intranät övergår i Kornet kommer vi under 2022 börja samla mer kommunikationsmaterial om vårt hållbarhetsarbete, inklusive Svenska kyrkans färdplan för klimatet, på vår externa hemsida. Detta så att det fortsatt är nåbart för en extern publik. På nationell nivå är ingångssidan för klimatarbetet och Färdplanen https://www.svenskakyrkan.se/klimat 
(en undersida till Hållbar utveckling --> Ekologi). Sidorna där ska fungera som samlingsplats för goda exempel från olika projekt.

Att tänka på

  • Ta tidigt stöd från er närmsta kommunikatör när ni planerar projekt och hur arbetet ska kommuniceras. 
  • Skapa gärna en hemvist för ert projekt på er lokala svenskakyrkan.se-webbplats, där ni berättar om arbetet, samlar material och löpande uppdaterar om utvecklingen. Denna sida kan vi länka till från samlingswebbplatsen
  • Undvik att skapa nya domäner inom ramen för ert färdplansprojekt. Det försvårar för enhetlighet kring Svenska kyrkan som avsändare och försämrar vår google-indexering. ​
  • Filmer ni producerar ska publiceras på stift/församlings egen Youtube- eller Vimeo-kanal. Filmlänken kan användas för delning på sociala medier och andra hemsidor. Glöm inte att alltid undertexta filmer.
  • Följ Svenska kyrkans grafiska profil för allt kommunikationsmaterial.
  • Tänk på att alltid använda klarspråk. Här hittar du bra tips på hur man gör det
  • Tänk också på att tillgänglighetsanpassa kommunikationen. På denna sida finns riktlinjer samt länk till en kortare utbildning. 
  • Om ni laddar upp bilder i Ikon, tagga dem med "klimat" och "färdplan klimat". Kontakta gustaf.hellsing@svenskakyrkan.se för stöd i detta. 
  • När ni har färdigt material som ni vill föreslå ska finnas på samlingssidan, kontakta kyrkokansliet.hallbarhet@svenskakyrkan.se
  • Slutligen, glöm inte att arkivsäkra resultaten, t ex diarieför det som ska bevaras. ​

Grafiskt kännetecken

Sedan våren 2022 finns ett grafiskt kännetecken för Svenska kyrkans
kl​​imatarbete. Det består av en snedställd jordglob med gröna ränder i två nyanser, som ingår i Svenska kyrkans grafiska färgprofil. Tanken är att ränderna ska signalera rörelse, att det är något som händer och att vi är på väg (färd).

Det grafiska kännetecknet är inte en logotyp, utan är tänkt som ett komplement till vår logotyp (Svenska kyrkan) för att kunna användas på allt kommunikationsmaterial som relaterar till vårt klimatarbete. Ambitionen är att skapa igenkänning och en röd tråd i vår gemensamma kommunikation. Kännetecknet finns att använda dels som en hel glob, dels som ett utsnitt. Den ska helst användas i färg, men finns även transparent. 

Filerna med det grafiska kännetecknet finns för nedladdning längst ned på denna sida. 

Svenska kyrkans signalelement för klimatarbetet

Svenska kyrkans signalelement för klimatarbetet

 

Kampanjbanners och bilder

Om ni vill synliggöra Svenska kyrkans klimatarbete på er lokala hemsida kan ni använda en gemensam kampanjbanner som pekar på svenskakyrkan.se/klimat. Gör så här: när man är på en standardsida i Content studio väljer man, via plustecknet, funktionen "Widgets", därefter kampanj och då kommer en lista med möjliga kampanjbanners. Du kan också söka på "färdplan" eller "klimat" när du är inne i widgetvyn - kampanjer. Nedan en bild på hur den ser ut. 

Därtill finns också några bilder i Ikon där signalelementet redan är inlagt. Du hittar dem genom sökordet "klimat". 

Filer för nedladdning
Redaktör och innehållsansvarig
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2022-04-04