Foto: Gustaf Hellsing

Kemikalier och avfall

Vid millennieskiftet fattade riksdagen beslut om att landet ska uppnå en giftfri miljö. I det gemensamma målarbetet påverkar vi också de globala målen för god hälsa, rent vatten, hav och marina resurser samt ekosystem och biologisk mångfald.

I arbetet med avfallssortering är rätt behållare och skyltning ofta en knepig fråga. Hjälp i arbetet har ni genom Avfall Sverige (avfallsspråket/skyltning) och Sveriges avfallsportal (vilken sopa är vad för avfall) - och genom er kommun. Rätt hanterat kan avfall bli till ny råvara – en miljövinst för planeten. ​

Alla verksamheter ska ha kontroll över sina kemiska produkter, både för arbetsmiljöns och miljöns skull. Hjälp på vägen i kemikaliehanteringen har ni på Kemikalieinspektionens hemsida. I Miljöbalkens allmänna hänsynsregler har vi substitutionsprincipen, som är väl tillämpbar i vårt kemikaliearbete.

​Substitution innebär att man tar bort eller byter ut farliga kemiska ämnen i produkter mot mindre farliga eller icke-kemiska alternativ. Syftet är att produkterna ska bli säkrare för hälsa och miljö, både när de tillverkas, används och när de blir avfall.

  • 1392221
    Bilden visar övergången till cirkulär ekonomi. Resurser går till produktion som ger konsumtion som ger avfall. I cirkulär ekonomi hanteras avfallet och blir åter en resurs.

    Regler för avfallshantering och återvinning

Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2020-11-24