Foto: Gustaf Hellsing

Kemikalier och avfall

Vid millennieskiftet fattade riksdagen beslut om att landet ska uppnå en giftfri miljö. I det gemensamma målarbetet påverkar vi också de globala målen för god hälsa, rent vatten, hav och marina resurser samt ekosystem och biologisk mångfald.

Avfall

I arbetet med avfallssortering är rätt behållare och skyltning ofta en knepig fråga. Hjälp i arbetet har ni genom Avfall Sverige (avfallsspråket/skyltning) och Sveriges avfallsportal (vilken sopa är vad för avfall) - och genom er kommun. Rätt hanterat kan avfall bli till ny råvara – en miljövinst för planeten. ​

Läs mer om avfallsreglerna

Kemikalier

  • Arbetsgivaren har ansvaret för att föreskrifterna följs.
  • Kemiska riskkällor ska undersökas och bedömas så ofta som förhållandena i verksamheten kräver och alltid när verksamheten förändras.
  • Säkerhetsdatablad ska alltid finnas till hands för de kemiska produkter som finns i verksamheten.  

Alla verksamheter ska ha kontroll över sina kemiska produkter, både för arbetsmiljöns och miljöns skull. I Miljöbalkens allmänna hänsynsregler har vi principer som är väl tillämpbar i vårt kemikaliearbete. Bland annat produktvalsprincipen som gör att vi låter bli att använda det som är skadligt och försiktighetsprincipen som får oss att tänka efter och undersöka riskerna innan vi gör våra val.   


Ramavtalet med Chemgroup hjälper er
med kemikaliehanteringen i er församling


Myndighetslänkar

Kemikalieinspektionen

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler

  • 1392221
    Bilden visar övergången till cirkulär ekonomi. Resurser går till produktion som ger konsumtion som ger avfall. I cirkulär ekonomi hanteras avfallet och blir åter en resurs.

    Regler för avfallshantering och återvinning

Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2021-09-02