Foto: Gustaf Hellsing

Kemikalier och avfall

Vid millennieskiftet fattade riksdagen beslut om att landet ska uppnå en giftfri miljö. I det gemensamma målarbetet påverkar vi också de globala målen för god hälsa, rent vatten, hav och marina resurser samt ekosystem och biologisk mångfald.

Avfall

I arbetet med avfallssortering är rätt behållare och skyltning ofta en knepig fråga. Hjälp i arbetet har ni genom Avfall Sverige (avfallsspråket/skyltning) och Sveriges avfallsportal (vilken sopa är vad för avfall) - och genom er kommun. Rätt hanterat kan avfall bli till ny råvara – en miljövinst för planeten. ​

Kemikalier

Alla verksamheter ska ha kontroll över sina kemiska produkter, både för arbetsmiljöns och miljöns skull. Hjälp på vägen i kemikaliehanteringen har ni på Kemikalieinspektionens hemsida. I Miljöbalkens allmänna hänsynsregler har vi substitutionsprincipen, som är väl tillämpbar i vårt kemikaliearbete.

​​

​Substitution innebär att man tar bort eller byter ut farliga kemiska ämnen i produkter mot mindre farliga eller icke-kemiska alternativ. Syftet är att produkterna ska bli säkrare för hälsa och miljö, både när de tillverkas, används och när de blir avfall.

Vad gör vi med använda munskydd?

med anledning av Covid-19-pandemi 

Förbrukade munskydd omhändertas som brännbart avfall. Se över tömningsrutinerna, så att ingen riskerar ta i slängda munskydd.

 

  • 1392221
    Bilden visar övergången till cirkulär ekonomi. Resurser går till produktion som ger konsumtion som ger avfall. I cirkulär ekonomi hanteras avfallet och blir åter en resurs.

    Regler för avfallshantering och återvinning

Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2021-06-01