Integrera hållbarhetsarbetet i verksamheten

Delaktighet och gemensamt lärande är viktigt för att involvera alla anställda. Inspireras av församlingars arbete med egen odling, återbruksprojekt, skogsbad, ecodriving, minskat matsvinn, kemikalierensning och mycket mer.

 

Klippans pastorat laddar grönt

Att inspirera andra och att visa goda gröna exempel är ledorden på vägen mot miljödiplomering för Klippans pastorat.  Läs mer om pastoratets miljöarbete.

Foto: Anna Boo/Ikon

Trädgårdsdiakoni

Fr v: Rose-Marie Wahlberg, Kamal Hussein, Faiz Mohammad Ghulam, Dalal Jaafar Al-Memar och Tamam Kanjo.

Fr v: Rose-Marie Wahlberg, Kamal Hussein, Faiz Mohammad Ghulam, Dalal Jaafar Al-Memar och Tamam Kanjo. Foto: Alex Giacomini/Lilla produktionsbolaget

Skapad:2019-01-17 14:34:00

Vid Grogruppen i Märsta pastorat blir utanförskap till innanförskap när personer som länge stått utanför arbetsmarknaden ges möjlighet att växa. Flera års dedikerat arbete har gett goda sociala och gröna resultat, i en unik satsning där integration, arbetsmarknadsstöd och lokala odlingar kombineras.

Läs mer om "Mer än bara grönsaker växer här"

Foto: Hanna Malmqvist

Skapad:2018-12-10 09:06:00

Grönsaker, frukt och blommor. Kirsebergskyrkan i Malmö har tagit närproducerat till en helt ny nivå – under året invigde de sitt alldeles egna växthus och har skördat till såväl altaret som sopplunchen. – Om man ska dra det till sin spets finns det ett skapelseteologiskt perspektiv – vi är satta att förvalta och ta vara på den här världen, säger Hanna Malmqvist, präst och arbetsledare.

Läs mer om Kyrkan som odlar eget till altaret och sopplunchen

 

Redaktör och innehållsansvarig
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2021-02-03