Hållbarhetsseminarier

Allt vi gör påverkar. Genom verksamhet, konsumtion, inköp påverkar vi människor, företag och miljön i alla led – lokalt och globalt. I församlingen behöver vi ibland extra kunskap om sakfrågan för att kunna uppgradera vårt hållbarhetsarbete. Vad säger lagen, hur gör vi en positiv påverkan, vilka verktyg och ramavtal finns till hands?

Under denna seminarieserie erbjuds tillfällen att lära om det mest väsentliga – sett ur de sammanhängande ekologiska, sociala, ekonomiska och existentiella dimensionerna av hållbar utveckling. Varje seminarium är 60-90 minuter och innehåller:

  • Tillståndet i Svenska kyrkan
  • Inbjuden talare relaterat till aktuell forskning, nationellt ramavtal, verktyg eller annat stöd i arbetet med sakfrågan
  • Återkoppling från presentationen relaterat till Svenska kyrkans verksamhet
  • Hållbarhetsportalen som resursbank och Miljödiplomering som verktyg
  • Frågestund och erfarenhetsutbyte

Passa på att lära dig mer och ta möjligheten att ställa frågor. Alla får plats!

Anmälan till alla seminarier sker via Svenska kyrkans utbildningsportal under området Hållbarhet. Om du har en extern e-postadress: Be en kollega anmäla sig och dela länken ni får. Samma sak om ni kommer flera från samma enhet, det går bra att använda samma länk så länge en i arbetslaget är anmäld.

För intresseanmälan: mejla kyrkokansliet.hallbarhet@svenskakyrkan.se, ange vilket seminarium du önskar, av nedan eller annat ämne.

 

Uppförandekod för leverantörer
onsdag 13 oktober kl 08:30-10

Svenska kyrkan ställer krav på sina leverantörer genom uppförandekoder. För leverantörer innebär det att de ska ha kontroll i leverantörskedjan avseende mänskliga rättigheter och miljöpåverkan, samt att de ska rapportera väsentliga avvikelser till oss. Men hur fungerar kravställningar och uppföljningsarbetet i praktiken? Hur kan församlingen ställa samma krav, med sina knappa resurser? Hur länge har Svenska kyrkan haft en uppförandekod och vilken effekt ser vi hittills? Per Söderberg, policyrådgivare på nationell nivå, förklarar leverantörernas uppförandekod för oss och vi får också veta hur det efterlevs i våra nationella ramavtal med hjälp av Catarina Lönnerholm, strategisk inköpare vid nationell nivå. Anmäl dig här [TRYCK FÖR LÄNK].

Klimatkompensation - för klimatneutralitet och klimaträttvisa
onsdag 3 november kl 08:30-10

Svenska kyrkans färdplan för klimatet har tre effektmål: klimatneutralitet, värdeförändringar och klimaträttvisa. På detta seminarium lär vi oss om ett sätt som gör det möjligt för församlingar, pastorat och stiftskanslier att klimatkompensera enligt Fairtrades kriterier och kanalisera ett klimatstöd till samhällen som har små resurser för att ställa om till förnybart och skydda sig mot de klimatförändringar som redan påverka deras liv. Till vår hjälp har vi Maria King, klimatstrateg på ZeroMission, och Per Söderberg, policyrådgivare på Svenska kyrkans nationella nivå. Följ med på färden till klimatneutralitet och klimaträttvisa!. Anmäl dig här [TRYCK FÖR LÄNK].

Hållbar kapitalförvaltning i församlingen
lördag 20 november kl 15-17

Som en del i kyrkornas globala vecka 2021 arrangeras detta hållbarhetsseminarium tillsammans med Sveriges kristna råd. Experter med bas i olika kristna samfund hjälper oss att förstå våra val i kapitalförvaltningen. Målgruppen är förtroendevalda och andra engagerade i församlingen därav tiden, men anställda är också välkomna. Anmäl dig här [TRYCK FÖR LÄNK].

IT-produkter
tisdag 23 november kl 08:30-10

Vad har IT-produkter för klimatpåverkan? Vad gör vi med gamla datorer, vad borde vi göra? Är det sant att en mobiltelefon innehåller halva periodiska systemet? Hur kan vi veta var våra IT-produkter har sitt ursprung och hur människor som producerar dem har det? Tillsammans med Atea, som är vår ramavtalsleverantör för IT-produkter, får vi lära oss mer om detta och får tips hur vi kan verka för hållbar utveckling genom val i IT-inköpen. Anmäl dig här [TRYCK FÖR LÄNK].

Resepolicy och längre tågresor - intresseanmälan

Svenska kyrkans färdplan för klimatet har ett mål om att majoriteten av alla församlingar och pastorat ska ha resepolicyer som främjar fossilfria färdsätt. Men hur kan en sådan policy se ut, beslutas och efterlevas? Går det verkligen att ta tåget till Geneve, Taizé eller Glasgow i tjänsten? Till vår hjälp vid detta seminarium har vi våra ramavtalsleverantörer inom resor och resebokningar.

Städning i kyrkor och andra miljöer - intresseanmälan

Det finns mycket att tänka på när man ska städa i kyrkor och andra kulturhistoriska miljöer. Material, ytor och föremål kan vara mycket känsliga samtidigt som de slits hårt av alla som besöker kyrkorummet. Städningen måste vara hänsynsfull. Och vad gäller för städning över huvud taget? Funkar bara vatten? Lite extra såpa gör väl bara gott? Är mikrofiberdukar bra för miljön? Vi får information från ramavtalsleverantörer i städbranschen och från nationell nivås stödfunktioner för hållbar fastighetsförvaltning. 

Hållbar kapitalförvaltning i församlingen - intresseanmälan

Svenska kyrkan är ledande i fossilfria och etiska investeringar för de stora kapitalplaceringarna, men hur ska en församling handla med sitt kapital? Nationell nivås kapitalförvaltare och analytiker för hållbara investeringar hjälper oss att förstå våra val.

Kemikaliehantering - intresseanmälan

Det finns lagkrav om att vi måste ha kontroll på våra kemikalier, både för arbetsmiljön och miljön. Vid detta seminarium får vi lära oss mer om detta samt en visning av ett systemstöd för information och riskbedömningar om kemikalier. Till vår hjälp har vi vår ramavtalsleverantör Chemgroup.

Avfallshantering - intresseanmälan

Vad kräver lagen av oss när det gäller avfallshantering och källsortering? Vid detta seminarium lär vi oss mer om avfallsförordningen, krav för farligt avfall, praktisk avfallshantering och vilka stöd som finns. Vi får en guide i vilket stöd som finns i Hållbarhetsportalen och vår ramavtalsleverantör för avfallshantering informerar om ramavtalets erbjudande.

Barns rättigheter i ett förändrat klimat - intresseanmälan

Svenska kyrkan har länge varit engagerad i att göra barnkonsekvensanalyser och koppla barns rättigheter till beslut, men vilken påverkan får våra beslut för barn ur ett klimatperspektiv? Tillsammans med Barnfonden och Våra barns klimat lär vi oss mer vid detta seminarium. 

Återbruk av fast och lös inredning - intresseanmälan

Information kommer...

Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2021-09-23