Friluftsgudstjänst Foto: Maritha Frölid/Ikon

Gudstjänstmaterial med skapelseansvaret i centrum

Här finns material till hjälp för att utveckla gudstjänster eller delar av gudstjänster med hållbarhetstematik.

#SOC2021
Seasons of Creation
Skapelsetid

 

Mer material​

  • Gud bor inte i tempel byggda av människohand

Ett material från Växjö stift med råd och tips för friluftsandakter. Ord, pedagogik, musik, akustik och allt praktiskt för goda friluftsandakter.  Ladda ned Gud bor inte i tempel byggda av människohand​.​

  • Skapelsetid

Guide till firande av skapelsetid 1 september-4 oktober 2020 (på engelska)

Varje år samlar European Christian Environmental Network (ECEN) ett stort liturgiskt material under parollen Creation Time. I materialet finns en mängd byggstenar att använda eller inspireras av för alla slags gudstjänster. 

På sidan ECEN - Creation Time finns material att söka i och ladda ned. Du kan också besöka temasidan för Season of Creation, ett ekumeniskt samarbete som pågår under september månad varje år, eller på svenska från Sveriges kristna råd - Skapelsetid.

  • Ur djupen ropar vi

Ur djupen ropar vi - andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa är ett gudstjänstmaterial som tar upp de stora frågorna om rättvis, fred, miljö och försoning. Materialet innehåller gudstjänstförslag, bibelhänvisningar och böner. Materialet kan beställas från Sveriges Kristna Råd.​​​

 

Bön för klimatet (Stefan Edman)

Bön för klimatet

Foto: Stefan Edman

 

Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2021-01-21