Goda exempel

I församlingar och pastorat finns många goda exempel som kan inspirera andra i hållbarhetsarbetet. För mer erfarenhetsutbyte: Efterfråga och delta i de olika former av samverkan som finns i stiften.

Lunds stifts kyrkospel Jordens bön

Lunds stifts kyrkospel Jordens bön Foto: Maria Lundström

Skapad:2021-02-17 09:35:00

Det behövs nya berättelser om vad livet i en hållbar värld kan innebära, inte bara materiellt utan även andligt och existentiellt. Bland andra visar Helsingborgs pastorat och Nicolai församling hur vi kan bidra till att människor kan leva i tro och gemenskap. I arbetet återspeglas den tro och de värderingar som Svenska kyrkan står för.

Läs mer om Kyrkans uppdrag - GUDM

Foto: IKON

Skapad:2021-01-27 15:17:00

Över hundra församlingar och pastorat i Svenska kyrkan arbetar systematiskt med kyrkans ledningssystem Miljödiplomering för hållbar utveckling. Tryck på rubriken så kommer du till en sida med filmer och mer information om långsiktigt arbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Goda exempel från miljödiplomerade församlingar

Foto: Svenska kyrkan i Huddinge

Skapad:2020-10-28 19:06:00

Läs om församlingar som erbjuder laddning av elbilar, monterar solceller på taken och anlägger solcellsparker för att bli självförsörjande på grön el.

Läs mer om Energi

Foto: Alex Giacomini/Ikon

Skapad:2020-10-28 19:23:00

Egen grönsaksodling, återbruksprojekt, skogsbad, ecodriving, minskat matsvinn och kemikalierensning är bara några av alla de goda initiativ som pågår runtom i landet - för både social och ekologisk hållbarhet. Låt dig inspireras.

Läs mer om Integrera hållbarhetsarbetet i verksamheten
Skapad:2020-10-28 19:20:00

Egen blomsterodling till altaret och klippta gräsytor som förvandlas till ängsmark och gynnar den biologiska mångfalden. Även inom kyrkogårdsförvaltning går det att göra stor skillnad för klimat och miljö.

Läs mer om Kyrkogårdsförvaltning och biologisk mångfald

Fler goda exempel från församlingarna finns beskrivna och länkade under de nationella hållbarhetssidorna, framför allt under Agenda 2030.

Förutom samverkan inom kyrkan finns det gott om exempel i samhället på hur olika verksamheter kan bli mer hållbara. Dela med er av det ni är bra på till andra och ta efter andra i det de kan bättre.

 • 1392221
  Lunds stifts kyrkospel Jordens bön

  Kyrkans uppdrag - GUDM

 • 1392221

  Goda exempel från miljödiplomerade församlingar

 • 1392221

  Kyrkogårdsförvaltning och biologisk mångfald

 • 1392221

  Energi

 • 1392221

  Integrera hållbarhetsarbetet i verksamheten

Redaktör
Ann Edlund, Avdelningen för kyrkoliv
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2022-03-09