Goda exempel

I församlingar och pastorat finns många goda exempel på hållbarhetsarbete. Här redovisas några. För mer erfarenhetsutbyte: Efterfråga och delta i de olika former av samverkan som finns i stiften.

Foto: Svenska kyrkan i Huddinge

Skapad:2020-10-28 19:06:00

Läs om församlingar som erbjuder laddning av elbilar, monterar solceller på taken och anlägger solcellsparker för att bli självförsörjande på grön el.

Läs mer om Energi

Foto: Alex Giacomini/Ikon

Skapad:2020-10-28 19:23:00

Egen grönsaksodling, återbruksprojekt, skogsbad, ecodriving, minskat matsvinn och kemikalierensning är bara några av alla de goda initiativ som pågår runtom i landet. Låt dig inspireras.

Läs mer om Integrera klimatarbetet i verksamheten
Skapad:2020-10-28 19:20:00

Egen blomsterodling till altaret och klippta gräsytor som förvandlas till ängsmark och gynnar den biologiska mångfalden. Även inom kyrkogårdsförvaltning går det att göra stor skillnad för klimat och miljö.

Läs mer om Kyrkogårdsförvaltning och biologisk mångfald

 

Skapad:2020-01-02 10:17:00

En utställning för barn och vuxna om miljö- och hållbarhetsarbete - en utställning om förändring, hopp och att göra skillnad som individ i samhället.

Läs mer om Klimatkris- vad gör vi nu?

 

Fler goda exempel från församlingarna finns beskrivna och länkade under de nationella hållbarhetssidorna, framför allt under Agenda 2030.

Förutom samverkan inom kyrkan finns det gott om exempel i samhället på hur olika verksamheter kan bli mer hållbara. Dela med er av det ni är bra på till andra och ta efter andra i det de kan bättre.

  • 1392221

    Energi

  • 1392221

    Integrera klimatarbetet i verksamheten

  • 1392221

    Kyrkogårdsförvaltning och ekologisk mångfald

Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2020-10-29