Fastigheter och energi

Svenska kyrkan ska vara klimatneutral senast år 2030, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen. Målet ska till största delen nås genom utsläppsminskningar inom vår egen verksamhet. En fastighetsförvaltning som bidrar till hållbar utveckling är A & O.

Svenska kyrkans cirka 20 000 byggnader har en energiförbrukning på ca 500 GWh per år. Många byggnader är skyddade av kulturmiljölagen. Tillsammans ger det oss en unik möjlighet att tillgängliggöra kulturarv i samklang med en fossilfri och energieffektiv omställning.

Verktyg

Skapad:2022-09-13 12:47:00
Skapad:2020-09-18 13:12:00

Här kan du ta del av kyrkans medlemsstatistik, ekonomiska redogörelser och pastoratsrapporten på ett visuellt och lättillgängligt sätt. Grafiken som visas kan du kopiera och klistra in i ett worddokument.  

Läs mer om Visualiserings- och analysverktyg
Redaktör
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2022-09-13