Färdplan för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Vi ska lyfta andliga och existentiella aspekter samt uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030.

Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Vi tvingas alla att ompröva vårt sätt att tänka kring skapelsen, livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa. Det är ett arbete som behöver få genomslag i hela samhället och påverka varje del av samhällsutvecklingen.   

Vi ska som kristna bidra till klimatmålen av kärlek till Gud och skapelsen, och med förhoppningen att förverkliga något av Guds rike i världen. Vi ska också verka för klimaträttvisa stödja de människor som drabbas mest av klimatförändringarnas trots att de bidragit till dem allra minst.  

Färdplanen siktar mot tre effektmål som ska vara uppfyllda senast 2030 genom etappmål varav de inledande sju ska vara uppnådda 2022.

Till färdplanens effekt- och etappmål

 

Skapad:2020-10-02 11:12:00

Har du en idé om hur ditt stift eller församling kan arbeta med klimatet? Här hittar du information om hur du kan lämna in en projektidé och vilka kriterier som den bedöms utifrån.

Läs mer om Lämna din projektidé till Svenska kyrkans färdplan för klimatet
Skapad:2020-10-01 15:01:00

Här hittar du information om projekten som hittills beviljats medel under 2020 och 2021. De ligger i linje med färdplanens etappmål och kan vara till nytta för andra stifts och församlingars klimatarbete.

Läs mer om Beviljade projekt
Skapad:2020-01-02 13:27:00

I församlingar och pastorat finns många goda exempel på hållbarhetsarbete. Här redovisas några. För mer erfarenhetsutbyte: Efterfråga och delta i de olika former av samverkan som finns i stiften.

Läs mer om Goda exempel

 

Kontaktpersoner

Annika Gottberg  tf programledare
Telefon 018-16 95 22

Per Rosenberg ordförande taktisk grupp
Telefon: 013-24 26 51 ​

Stiftens klimat- och miljöhandläggare

  • 1392221

    Färdplanens effekt- och etappmål

  • 1392221

    Bidra med din projektidé till färdplanen för klimatet

  • 1392221

    Beviljade projekt

Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2021-04-14