Energi

Här hittar du goda exempel på församlingar som erbjuder laddning av elbilar, monterar solceller på taken och anlägger solcellsparker för att bli självförsörjande på grön el.

Lätt att ladda rätt i Knivsta pastorat

Se till att det blir gjort, det är det viktigaste.

Förnybar el - ett enkelt byte för Danmark-Funbo församling

Ett byte till förnybart ger lägre klimatpåverkan till samma - eller lägre - pris. Nyttja gärna det nationella ramavtalet och våga fråga en församling som redan gjort bytet hur de gjort. Börja med att se den här filmen: 

Kraft från ovan i Värö-Stråvalla församling

Idag kommer en stor andel av elen från solceller och man planerar att bygga ännu en solcellspark för att bli självförsörjande på el. Den har beviljats medel från färdplanen för att bli en referensanläggning som ska sprida kunskap i hela kyrkan.Ta reda på mer om församlingens energiresa i den här filmen: 

Ladda elbilen i Huddinge församling

Med Svenska kyrkan i Huddinges laddstolpar kan du ladda elbilen och samtidigt göra en god gärning! Elen är grön, förnyelsebar och från sol, vind och vatten. ​Till artikeln på Huddinge församlings webbplats.

Foto: Svenska kyrkan i Huddinge

Redaktör och innehållsansvarig
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2021-03-10