Vid Uppsala domkyrka finns en specialbyggd ateljé för att ta hand om kyrkofönster och glasmålningar. Foto: Magnus Aronson

Ekonomi

Målet om en hållbar utveckling – och en hållbar verksamhet – berör andliga, sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter men också ekonomiska frågor.

En verksamhet som är ekonomiskt hållbar är kostnadsmedveten och genomtänkt när det gäller hur man förvaltar och använder ekonomiska resurser. Tydliga hänsyn tas till hur konsumtionen påverkar miljö och samhället i stort. Arbetet berör bland annat frågor som investeringar, inköp och insatser för att förhindra korruption. Det handlar också om gemensamma lösningar som arbetas fram för att sänka kostnaderna så att mer pengar kan gå till den grundläggande uppgiften. 

Här kan du läsa Läs mer om hur Svenska kyrkan arbetar med hållbara investeringar och inköp, och hur hållbarhetsarbetet kan redovisas och investeringar via länkarna nedan. ​

Kyrkor världen över var tidigt ute med att verka för etiska och hållbara investeringar. Idag har många andra delar av samhället följt efter och det finns ett växande utbud av hållbarhetsfonder. Men de flesta har svårt att klara de krav som kyrkostyrelsen beslutat om. Därför erbjuder nationell nivå alla enheter inom Svenska kyrkan att investera i Ethos-fonderna.

Svenska kyrkan köper in varor och tjänster för betydande belopp varje år. Det innebär att vi har stora möjligheter att påverka näringslivet i en hållbar riktning.

Genom ramavtalen som nationell nivå arbetar fram - och som alla enheter inom Svenska kyrkan kan använda – säkerställs att leverantörer som anlitas lever upp till hållbarhetskrav som kyrkostyrelsen beslutat om. I branscher som ligger efter är vi med och påverkar genom att föra dialog för att se till att leverantörerna växlar upp sitt arbete.​

Hållbarhetsredovisningar och gröna bokslut


 

Redaktör och innehållsansvarig
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2018-11-21