Foto: Emilia Lindstrand

Egna blommor smyckar kyrkan

Genom att själva odla altarblommor spar Skinnskattebergs församling både pengar och miljön. Vilda ängsblommor och frösådd skörd ersätter dyra köpeblommor under sommarhalvåret.

I de fem pallkragarna på Heds kyrkogård växer cinnea, brudslöja, luktärt och rosenskära. Förra året fanns här också solrosor och höstaster. Initiativet till egen odling kommer från Em och Siv Eriksson, säsongsanställda på Heds kyrkogård.

- Det började som en transportfråga. Med drygt två mil till närmsta blomsteraffär tar det både tid och blir dyrt med de köpta blommorna, och därför började vi söka alternativ i närmiljön, säger Em Eriksson.Kyrkorådet reagerade mycket positivt på Em och Sivs förslag och förra våren kunde pallkragarna ställas på plats och fyllas med jord och fröer.

Enkelt arbete

- Extrajobbet blir väldigt litet. Vi sår fröerna på våren och sedan måste man komma ihåg att vattna, och med tanke på det är pallkragarna placerade nära vattenkällan så att det ska bli enkelt, säger Em. I den egna odlingen finns främst höst och sensommarblommor eftersom behovet under vår och högsommar oftast kan fyllas av de många vildväxande blommorna på ängsmarkerna runt kyrkogården.

Under hösten plockas vackra löv och grenar in för att fylla ut buketterna, och även vintertid går det att hitta användbart material i naturen. Församlingens tre kyrkor får också hjälp av engagerade församlingsbor som kommer med blommor från egna trädgårdar.

Hoppas på utökad odling

Men trots bidrag till utsmyckning från olika håll behövs ibland fortfarande de köpta blommorna. Ems förhoppning är att de nästa år ska kunna utöka antalet pallkragar och då helt slippa resorna till blomsteraffären under sommarsäsongen.

De positiva effekterna av egenodlat påverkar inte bara miljön och ekonomin, utan också besökarnas reaktioner.
- Vi får ofta beröm för våra blomsterarrangemang i kyrkan och det är roligt, säger Em.

Fördjupning

Läs kandidatuppsatsen Närodlade altarblommor - Svenska Kyrkans möjligheter att odla egna snittblommor från Göteborgs universitet (2015) här.
 

Redaktör
Rickard Källgren, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Ann Edlund, Avdelningen för kyrkoliv
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2020-06-26