Foto: Magnus Aronson

Den grundläggande uppgiften

Församlingen bidrar till att människor kan leva i tro och gemenskap, att Guds rike kan utbredas och skapelsen återupprättas. Därför firar församlingen gudstjänst, bedriver undervisning samt utövar diakoni och mission. I arbetet återspeglas den tro och de värderingar som Svenska kyrkan står för.

På denna sida finns inspirerande exempel på hur församlingen kan verka för Guds rikes utbredande och skapelsens återupprättande i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

 • 1392221

  Gudstjänst

 • 1392221

  Undervisning

 • 1392221
  Värnamo pastorat har ett socialt företag kallat Pelarsalen. Inom verksamheten finns bland annat bageri, butik, verkstad, secondhand och trädgård. Målet med verksamheten är att fler människor ska få möjlighet att, utifrån sina egna förutsättningar, växa och återgå till den reguljära arbetsmarknaden.

  Diakoni

 • 1392221

  Mission

Redaktör och innehållsansvarig
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2018-12-04