Lagar och regler Foto: Gustaf Hellsing

Bevakning av miljölagstiftning

Håll koll på miljörelaterade lagar och regler för din verksamhet med hjälp av den digitala miljölaglistan.

Den digitala miljölaglistan är ett hjälpmedel att identifiera och förstå de miljörelaterade lagar och regler som berör verksamheter i församlingar och pastorat. Alla organisationer ska känna till och följa den lagstiftning de berörs av. Verksamheter inom Svenska kyrkan som arbetar med miljödiplomering har dessutom krav på sig att dokumentera detta. Den digitala miljölaglistan blir en hjälp att uppfylla miljödiplomeringens krav.

Miljölaglistan samlar det mesta av den miljölagstiftning som församlingar och pastorat kan tänkas omfattas av, under de huvudrubriker som miljödiplomeringen använder. Det är sedan upp till respektive enhet att bedöma vilka regler som är relevanta för just deras verksamhet. Det är också möjligt att teckna ett eget abonnemang kopplat till laglistan och därmed själv kunna lägga till och ta bort författningar från listan, ändra i beskrivningar med mera - församlingar som vill ha ett eget abonnemang kopplat mot bruttolaglistan, kontaktar Notisum och anger att det gäller Trossamfundet Svenska kyrkans laglista.

Miljölagslistan uppdateras var sjätte månad. Uppdateringar med förändringar av särskild vikt noteras nedan.

  • 2021-03-26: Uppdatering med smärre förändringar. 
  • 2020-12-03: Kravet om skriftlig redogörelse för brandskyddet försvinner vid årsskiftet (SFS 2003:770 ). Allt brännbart avfall ska sorteras ut separat vid källan (NFS 2020:3).
  • 2020-10-30: Ny avfallsförordning!. Se också Hållbarhetsportalen/verksamhetsområden/Kemikalier och avfall.
  • 2020-04-06: Smärre förändringar. Definition och hantering av avfall uppdaterat (SFS 2019:1263 15 kap 1, 5 11 §)
  • 2019-11-29: System för individuell mätning och debitering ska installeras i vissa flerbostadshus. (SFS 2019:656)
  • 2019-05-22: Digital miljölaglista upprättas. Ersätter tidigare pdf-lista. 

Lagar och regler som kopplar till begravningsverksamheten finns i en separat laglista som SKKF tillhandahåller till sina medlemmar. Kontakta Mattias Elofsson för mer information och inloggningsuppgifter till SKKF:s laglista.​

Om du har frågor, kontakta din stiftshandläggare eller Annika Gottberg, miljöspecialist på nationell nivå.

 

Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2021-03-26