Agenda 2030

Hösten 2015 enades världens länder om Agenda 2030. Den kristna uppgiften ser vi i Agenda 2030:s ledord Ingen ska lämnas utanför, som ska se till att målen genomförs med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

Alla behöver samarbeta med andra för att nå goda resultat. Till hjälp finns på denna sida material, verktyg och länkar till vad vi kan göra i våra församlingar för att relatera verksamheten till de globala målen, synliggöra vårt bidra och vägleda oss i att bidra mer. 

Om du kan bidra med mer till denna sida eller saknar något - kontakta miljösamordnaren i ditt stift eller nationell nivå

Lär er mer!

​​

Nu GÖR vi Agenda 2030! - exempel från Svenska kyrkan

​​

Exempel från ekumeniska partners

​​

Fördjupning - data och statistik

The Good Life Goals

Foto: Futerra

Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2021-02-03