Agenda 2030

Hösten 2015 enades världens länder om Agenda 2030. Den kristna uppgiften ser vi i Agenda 2030:s ledord Ingen ska lämnas utanför, som ska se till att målen genomförs med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

Alla behöver samarbeta med andra för att nå goda resultat. Till hjälp finns på denna sida material, verktyg och länkar till vad vi kan göra i våra församlingar för att relatera verksamheten till de globala målen, synliggöra vårt bidra och vägleda oss i att bidra mer. 

Om du kan bidra med mer till denna sida eller saknar något - kontakta miljösamordnaren i ditt stift eller nationell nivå.

Lär er mer!

Introduktion till Agenda 2030 från Statistiska centralbyrån. Ger dig bra grundkunskap om agendans uppbyggnad och utmaningar i Sverige. Är gjord för statsanställda men är en bra grund för vem som helst. ​

UNDP:s webbplats för de Globala målen

Världens plan - för alla barn (filmerna om "alla målen" och mål 1-17) riktat till målgruppen 5-9 år, från The New Division, en kommunikationsbyrå som arbetar med strategisk kommunikation och hållbarhet.

Agenda 2030 på lätt svenska från Universitets- och högskolerådet med tio övningar med koppling till Agenda 2030 och de globala målen.

The Good Life Goals (engelska) - hållbarhetsmålen ur ett handlingskraftigt perspektiv från Futerra m fl. Kontakta hållbarhetssamordnaren på nationell nivå för svensk version. 

Vår framtid är ett studiematerial på lättläst svenska om FN:s 17 hållbarhetsmål, från Studieförbundet Vuxenskolan.​

Nu GÖR vi Agenda 2030

Verktygslådan hos Nationell samordnare för Agenda 2030

Exempel från Svenska kyrkan

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030 

Pilgrimsvandra samtidigt som du lär dig om FNs 17 globala mål - GlobalGo i Nacka

Väsentlighetsanalys för Agenda 2030 och de globala målen  ​

Globala målen & Nacka församling ​

Inspiration och workshopmaterial finns i Act Svenska kyrkans #friattförändra.​​

Nu GÖR vi Agenda 2030 - exempel från ekumeniska partners

Ett kristet perspektiv på Agenda 2030: Hållbarhetsboken (pdf, svenska), The Sustainability Book (hemsida, engelska) eller Baerekraftsboka (hemsida, norska)

Grön kyrka - ett ekumeniskt arbete med partners från Sveriges Kristna Råd.

En hållbar värld för alla - inspirationshäfte från Sveriges Kristna Råd till Globala veckan 2017

Wuppertaluppropet (pdf) för handling - Vi erkänner brådskan inför de år som ligger framför oss, ändå vill vi ha modet att hoppas och känner oss nödsakade att uppmana den globala ekumeniska rörelsen att arbeta för en omfattande ekologisk transformation av samhället.

Waking the Giant är Lutherska Världsförbundets arbete för hållbar utveckling. Kontakta hållbarhetssamordnaren på nationell nivå för svensk version av deras "SDG Toolbox".   

Fira Skapelsetid/Season of Creation för att öka kunskap och engagemang för skapelsen.

Fördjupning i data och statistik

Nyckeltal på kommunnivå som stöd för genomförande av Agenda 2030 från Rådet för främjande av kommunala analyser  

The Danish Insititute for Human Rights har kopplat ihop Agenda 2030 och deklarationen för Mänskliga rättigheter (engelska)

Indikatorer för hållbar utveckling i Sverige från Statistiska centralbyrån

Indikatorer för hållbar utveckling för Europeiska länder från UNECE.

Redaktör
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2022-05-11