Välkommen till hållbarhetsportalen!

Här hittar du stödmaterial och inspiration till hållbarhetsarbetet i din församling, ditt pastorat och ditt stift. I den här portalen hittar du information om allt från gudstjänster där skapelseansvaret står i centrum till praktisk vägledning för arbetet med att bli en klimatvänlig kyrka.

Portalen berör den mångfald av andliga, miljörelaterade, sociala och ekonomiska frågor som ryms i arbetet för en hållbar kyrka och hel värld. Den kompletterar informationen som finns på stiftens intranätssidor.   ​

Lycka till i arbetet för en hållbar kyrka där vi tillsammans ges möjlighet att värna hela Guds skapelse,  i ord och handling. Om du har frågor är du välkommen att kontakta en samordnare i ditt stift eller på nationell nivå.   ​

Nyheter och förändringar i portalen

4 februari 2020: Nytt verktyg för för förenklad hållbarhetsredovisning. Läs mer...

31 januari 2020: Det senaste om färdplanen för klimatet. Läs mer...

31 januari 2020: Stödet för Hållbara event och Ljusstegen har flyttat in under Miljödiplomering. Läs mer...

30 januari 2020: Nya stöd för arbete med Agenda 2030. Läs mer...