Välkommen till hållbarhetsportalen!

Här hittar du stödmaterial och inspiration till hållbarhetsarbetet i din församling, ditt pastorat och ditt stift. I den här portalen hittar du information om allt från gudstjänster där skapelseansvaret står i centrum till praktisk vägledning för arbetet med att bli en klimatvänlig kyrka.

Skapad:2021-05-18 15:06:00

Genom verksamhet och konsumtion påverkar vi människor miljön i alla led – lokalt och globalt. I församlingen behöver vi ibland extra kunskap om sakfrågan för att kunna uppgradera vårt hållbarhetsarbete. Vad säger lagen, hur gör vi en positiv påverkan, vilka verktyg och ramavtal finns till hands? Lär dig mer i de webbinarier som erbjuds.

Läs mer om Hållbarhetsseminarier

 

Svenska kyrkan på COP26

Foto: USGS/Unsplash

Den 31 okt-12 nov genomförs FN:s klimattoppmöte, COP26, i Glasgow. Förhandlare från världens länder samlas för att skynda på insatserna för att uppnå målen i Parisavtalet. Här kan du ta del av hur Svenska kyrkan närvarar.

 

Aktuella nyheter för hållbarhetsarbetet och större förändringar i portalen​

​​

Om hållbarhetsportalen

Hållbarhetsportalen berör den mångfald av andliga, miljörelaterade, sociala och ekonomiska frågor som ryms i arbetet för en hållbar kyrka och hel värld, men fokus ligger på den ekologiska dimensionen. Den kompletterar informationen som finns på stiftens intranätssidor.   

Hållbarhetsportalen är uppbyggd för att följa kyrkans miljödiplomering ​för hållbar utveckling, en standard som hjälper oss att genomföra miljöförbättringar i våra församlingar, pastorat och stift. Systematiskt miljöarbete enligt Miljödiplomering förenklar också genomförandet av Svenska kyrkans klimatmål, lokalförsörjningsplanering och hjälper oss att förstå och arbeta med de globala målen i Agenda 2030. Lär dig mer om Miljödiplomering i Svenska kyrkans digitala miljöutbildning.

Lycka till i arbetet för en hållbar kyrka där vi tillsammans ges möjlighet att värna hela Guds skapelse, i ord och handling. Om du har frågor är du välkommen att kontakta en samordnare i ditt stift eller på nationell nivå.   ​