Foto: Hållbar utveckling i Svenska kyrkan

Hållbarhetsportalen på Kornet

Skapad:2022-10-17 13:25:00

Kornet är Svenska kyrkans nya gemensamma intranät. Övergången sker 18 oktober 2022. Detta intranät uppdateras inte längre och stängs i början av 2023.

Det är samma hållbarhetsportal, men i ny klädnad. Passa på att föreslå förbättringar när du lär dig hitta i det nya formatet.


Välkommen till hållbarhetsportalen!

Här hittar du stödmaterial och inspiration till hållbarhetsarbetet i din församling, ditt pastorat och ditt stift. I den här portalen hittar du information om allt från gudstjänster där skapelseansvaret står i centrum till praktisk vägledning för arbetet med att bli en klimatvänlig kyrka.

Livsviktig körmusik för klimatet
20 oktober 09:30-11:00

Med utgångspunkt i skapelsens sju dagar har text och musik som berör  klimatförändringarna tagits fram. Ta del av projektet TELLUS och hur vi med musiken som kraft bidrar till en hållbar och rättvis värld.

Skadedjur och fuktrisker
26 oktober 08:30-10:00

Skadedjur kan angripa alla typer av fastigheter, orsaka obehag och förstöra stora värden. Fuktrisker i byggnader, våra byggnader påverkas både av luftens fuktighet och temperatur.
Vi får hjälp av Anticimex om hur vi kan arbeta förbyggande och avhjälpande i Svenska kyrkan.

 

Skapad:2021-05-18 15:06:00

Genom verksamhet och konsumtion påverkar vi människor miljön i alla led – lokalt och globalt. I församlingen behöver vi ibland extra kunskap om sakfrågan för att kunna uppgradera vårt hållbarhetsarbete. Vad säger lagen, hur gör vi en positiv påverkan, vilka verktyg och ramavtal finns till hands? Lär dig mer i de webbinarier som erbjuds.

Läs mer om Hållbarhetsseminarier
Skapad:2022-03-18 10:13:00

 

Händelser med hållbarhet i fokus

 • 20 oktober: Livsviktig körmusik för klimatet (digitalt 09:30-11:00)
 • 21-23 oktober: Det är aldrig så mörkt som före gryningen (Stiftsgården Rättvik)
 • 24-26 oktober: Ekoteologi i församlingen steg 1 (Stiftsgården Rättvik)
 • 26 oktober: High impact – Skadedjur och fuktrisker (digitalt 08:30-10)
 • 28 oktober: Kallställning av kyrkor (digitalt 08:30-11:30)
 • 10 november: High impact –Byggnadsenergi (digitalt 08:30-10)
 • 10 november: Solel - erfarenheter från Värö Stråvalla (digitalt eftermiddag)
 • 17 november: High impact – Klimatanpassning (digitalt 08:30-10)
 • 17 november: Synergier i hållbarhetsarbetet (digitalt 09:30-12:00)
 • 22 november: Klimatsmarta kyrkogårdar (digitalt 09-15:30)
 • 7 december: High impact – Flygfria gruppresor (digitalt 08:30-10:00)  
 • 15-17 mars 2023: Ekoteologi i praktiken (Stiftsgården Rättvik)

Flera händelser efter 18 oktober saknar information på Hållbarhetsportalen, men kommer bli lättare att lägga till i din kalender när det närmar sig. Alternativt anmälningssätt är alltid  att kontakta kyrkokansliet.hallbarhet@svenskakyrkan.se.​

Foto: Linda Mickelsson

Skapad:2018-08-08 23:55:00

Kyrkans miljödiplomering är ett ledningssystem för församlingens långsiktiga arbete med sin miljöpåverkan, där vi idag ser tydliga effekter i klimatförändringar och spridning av miljögifter. Ett systematiskt målinriktat arbete med miljöfrågor leder till ständiga förbättringar och möjliggör att nå målen i Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

Läs mer om Miljödiplomering

 

Aktuella nyheter för hållbarhetsarbetet och större förändringar i portalen​

​​

Om hållbarhetsportalen

Hållbarhetsportalen berör den mångfald av andliga, miljörelaterade, sociala och ekonomiska frågor som ryms i arbetet för en hållbar kyrka och hel värld, men fokus ligger på den ekologiska dimensionen. Den kompletterar informationen som finns på stiftens intranätssidor.   

Hållbarhetsportalen är uppbyggd för att följa och stödja Kyrkans miljödiplomering, en standard som hjälper oss att genomföra miljöförbättringar i våra församlingar, pastorat och stift. Systematiskt miljöarbete enligt Kyrkans miljödiplomering förenklar också genomförandet av Svenska kyrkans klimatmål, lokalförsörjningsplanering och hjälper oss att förstå och arbeta med de globala målen i Agenda 2030. Lär dig mer om Miljödiplomering i Svenska kyrkans digitala miljöutbildning.

Lycka till i arbetet för en hållbar kyrka där vi tillsammans ges möjlighet att värna hela Guds skapelse, i ord och handling.