Välkommen till hållbarhetsportalen!

Här hittar du stödmaterial och inspiration till hållbarhetsarbetet i din församling, ditt pastorat och ditt stift. I den här portalen hittar du information om allt från gudstjänster där skapelseansvaret står i centrum till praktisk vägledning för arbetet med att bli en klimatvänlig kyrka.

Portalen berör den mångfald av andliga, miljörelaterade, sociala och ekonomiska frågor som ryms i arbetet för en hållbar kyrka och hel värld, men fokus ligger på den ekologiska dimensionen. Den kompletterar informationen som finns på stiftens intranätssidor.   

Hållbarhetsportalen är uppbyggd för att följa Kyrkornas miljödiplomering ​för hållbar utveckling. Det är en standard som hjälper oss att genomföra miljöförbättringar i våra församlingar, pastorat och stift. Systematiskt miljöarbete enligt Miljödiplomering förenklar också genomförandet av Svenska kyrkans klimatmål, lokalförsörjningsplanering och hjälper oss att förstå och arbeta med de globala målen i Agenda 2030. Lär dig mer om Miljödiplomering i Svenska kyrkans digitala miljöutbildning.

Lycka till i arbetet för en hållbar kyrka där vi tillsammans ges möjlighet att värna hela Guds skapelse,  i ord och handling. Om du har frågor är du välkommen att kontakta en samordnare i ditt stift eller på nationell nivå.   ​

Skapelsetid

Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund över hela världen i gudstjänsten lyfter frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Skapelsetid pågår 1 september till 4 oktober, men kampanjen och materialet kan användas under hela kyrkoåret. Läs mer om Skapelsetid. 

 

Pilgrim's walk for future

Följ med på hela eller delar av den stora internationella pilgrimsvandringen som går från Vadstena till klimatmötet COP26 i Glasgow med start 18 juli. Eller skapa din egen vandring. Vandringen är en del av Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Anmäl dig på kampanjsidan där du också hittar mer information

Aktuella nyheter för hållbarhetsarbetet och större förändringar i portalen​

  • Vegansk cook-along är resultatet av ett Färdplan för klimatet-projekt. (2021-07-22)
  • Klimatkampanjen inför COP 26 finns länkad under verksamhetsområdet Internationellt och Färdplan för klimatets målbilder. (2021-06-22)
  • Miljölaglistan nås bara om du är på arbetsplatsen eller har VPN-uppkoppling mot kyrknätet pga avtalsklausul. (2021-06-01)
  • Ett antal hållbarhetsseminarier är öppna för anmälan (2021-05-19)