Välkommen till hållbarhetsportalen!

Här hittar du stödmaterial och inspiration till hållbarhetsarbetet i din församling, ditt pastorat och ditt stift. I den här portalen hittar du information om allt från gudstjänster där skapelseansvaret står i centrum till praktisk vägledning för arbetet med att bli en klimatvänlig kyrka.

Portalen berör den mångfald av andliga, miljörelaterade, sociala och ekonomiska frågor som ryms i arbetet för en hållbar kyrka och hel värld. Den kompletterar informationen som finns på stiftens intranätssidor.   ​

Lycka till i arbetet för en hållbar kyrka där vi tillsammans ges möjlighet att värna hela Guds skapelse,  i ord och handling. Om du har frågor är du välkommen att kontakta en samordnare i ditt stift eller på nationell nivå.   ​

 

Nyheter för hållbarhetsarbetet och större förändringar i portalen