Välkommen till hållbarhetsportalen!

Här hittar du stödmaterial och inspiration till hållbarhetsarbetet i din församling, ditt pastorat och ditt stift. I den här portalen hittar du information om allt från gudstjänster där skapelseansvaret står i centrum till praktisk vägledning för arbetet med att bli en klimatvänlig kyrka.

Portalen berör den mångfald av andliga, miljörelaterade, sociala och ekonomiska frågor som ryms i arbetet för en hållbar kyrka och hel värld. Den kompletterar informationen som finns på stiftens intranätssidor.   ​

Lycka till i arbetet för en hållbar kyrka där vi tillsammans ges möjlighet att värna hela Guds skapelse,  i ord och handling. Om du har frågor är du välkommen att kontakta en samordnare i ditt stift eller på nationell nivå.   ​

 

Nyheter och förändringar i Hållbarhetsportalen

  • 26/6: Uppdaterat stöd till den grundläggande uppgiften, bl a Skapelsetid 2020. Läs mer... 
  • 9/6: Ny utbildningsportal = nya länkar till den digitala miljöutbildningen. Läs mer... 
  • 17/4: Verksamhetsområdet "digitala möten" har uppdaterats med fler tips. Läs mer...
  • 17/4: Verksamhetsområdet "varor och tjänster" har uppdaterats med fler tips. Läs mer...
  • 27/3: Länk till nya övningar med barn 5-9 år och Agenda 2030. Läs mer...
  • 17/3: Färdplan för klimatet har fått en egen del av Hållbarhetsportalen, se menyraden!
  • 4/2: Nytt verktyg för förenklad hållbarhetsredovisning. Läs mer...
  • 31/1: Hållbara event och Ljusstegen har flyttat in under Miljödiplomering. Läs mer...
  • 30/1: Nya stöd för arbete med Agenda 2030. Läs mer...