Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Verktyg för verksamhetsstyrning

  Foto: Marbodal

  Syftet med verktyget är att underlätta styrning och ledning i församlingen och att skapa en röd tråd från församlingsinstruktion till verksamhetsplaner, budget och ända till att kontera fakturor och följa upp sin verksamhet. Ges på förfrågan.

  Verktyget för verksamhetsstyrning är mycket flexibelt och anpassas efter befintliga arbetsformer för att skräddarsy fungerande lösningar. Verktyget ger hjälp att strukturera arbetet så att kyrkoråd, församlingsråd/distriktsråd, kyrkoherde, arbetsledare samt ideella och anställda medarbetare arbetar med en gemensam röd tråd och där varje part får hjälp att ta sin del av det gemensamma ansvaret.

  Verktyg för verksamhetsstyrning är ett arbetssätt och en verktygslåda för att arbeta med verksamhetsstyrning på församlingens eller pastoratets villkor och är helt frivilligt.

   

  Vill du veta mer?
  Kontakta oss gärna för att boka in besök!

   

  Mia Frykberg

  Ansvar för Servicebyråtjänster Ekonomi, Verksamhetsstyrning

  031-771 29 70

  Jenny Rogestedt

  Jenny Rogestedt

  Ansvarar för rekrytering av präster i Göteborgs stift, utbildning, handledning, kontakt.

  031-771 30 54

  Lars Björksell

  Bakgrund

  Grunden till verktyget togs fram i Göteborgs kyrkliga samfällighet under åren 2008-2015 och utvecklades i nära samarbete mellan kyrkoherdar, ekonomer, övriga medarbetare och förtroendevalda. Under 2017-2018 gjorde stiftskansliet en uppdatering av verktyget för att anpassa det till nya organisationsmodeller och olika stora församlingar/pastorat och är på så sätt Göteborgs stifts rekommenderade arbetssätt.

  Verktyget presenterades vid presidiekonferensen 2018 och i dagsläget är det cirka 1/3 av alla stiftets församlingar och pastorat som arbetar med olika anpassade, egna versioner av verktyget. Här kan du läsa mer om verktyget!​

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Kristine Ålöv, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2020-04-06
  X
  Dokumentid: 1483759- Webid: 21093 - Unitid: 9