Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Styrning & ledning

  Foto: Ikon

  Foto: Ikon

  Skapad:2012-06-18 14:32:00

  Svenska kyrkan står inför stora utmaningar. För att med kraft möta framtiden behöver vi goda arbetsförhållanden och en god arbetsmiljö. En fungerande arbetsmiljö utmärks av goda fysiska och psykosociala förutsättningar.

  Läs mer om Arbetsmiljöutveckling

  Foto: Ikon

  Skapad:2014-01-31 13:07:00

  Med barnkonsekvensanalysen har Svenska kyrkan fått ett utmärkt redskap för att förverkliga Kyrkoordningens ord om att barnen intar en särställning i kristen tro och därför särskilt behöver uppmärksammas i kyrkans verksamhet.

  Läs mer om Barnkonsekvensanalys

  Foto: Thinkstock

  Skapad:2018-06-20 10:56:00

  Församlingsinstruktionen är ett dokument som berättar om grundsyn, identitet, sammanhang och riktning.

  Läs mer om Församlingsinstruktioner

  Foto: Ikon

  Skapad:2017-12-19 13:42:00

  Tillsammans med kyrkoherden har församlingsråden ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift blir utförd och ansvarar för tillsyn utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

  Läs mer om Församlingsråd
  Skapad:2017-10-24 09:04:00

  Som stiftskansli är vi måna om att de utbildningar och det stöd vi erbjuder är relevanta och att varje kyrkoråd kan få stöd i de uppgifter som efterfrågas. Verktyget har tagits fram för att underlätta för varje kyrkoråd att kartlägga sin kompetens och sitt eget kompetensbehov.

  Läs mer om Kompetenskartläggningsverktyg

  Foto: Kyrkokansliet

  Skapad:2020-11-12 08:27:00

  Stiftens valhandläggare ansvarar för utbildning och regelverksfrågor gentemot valnämnder och nomineringsgrupper.

  Läs mer om Kyrkovalet 2021
  Skapad:2018-10-07 08:36:00

  På den här sidan finns länkar som kan vara värdefulla om du vill fördjupa din kunskap om Svenska kyrkans medlemmar.

  Läs mer om Medlemsundersökningar

  Foto: Creative Commons

  Skapad:2018-10-18 11:41:00

  Syftet med verktyget är att underlätta styrning och ledning i församlingen och att skapa en röd tråd från församlingsinstruktion till verksamhetsplaner, budget och ända till att kontera fakturor och följa upp sin verksamhet.

  Läs mer om Verktyg för verksamhetsstyrning
  Redaktör och innehållsansvarig
  Alexandra Cimbritz, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Malin Careborg, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2021-02-16
  X
  Dokumentid: 1527656- Webid: 21093 - Unitid: 9