Dölj bild

Göteborgs stift

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen 2018-2021

Stiftsstyrelsen 2018-2021 Foto: Torgny Lindén

Stiftsstyrelsen består av 15 ledamöter. Styrelsen skall leda och samordna stiftets verksamhet och förvaltning samt främja församlingslivets utveckling på många olika sätt.

Stiftsstyrelsen beslutar också i frågor som rör indelning av församlingar, pastorat och kontrakt samt hur stor prästorganisationen skall vara i varje pastorat.

Till sin hjälp har styrelsen tre utskott som bereder de frågor som tas upp i stiftsstyrelsen och fattar beslut i vissa ärenden. Utskotten är församlingsutskottet (FU), personalutskottet (PU) samt egendomsutskottet (EU).

Församlingsutskottet FU

Anders Helgesson (ordf)
Sara Sandelin (v ordf)
Magnus Hermansson Adler
Camilla W Heurén
Tord Nordblom

Personalutskottet PU

Ann-Christin Rosengren (ordf)
Lotta Åberg (v ordf)
Barbro Johansson
Tomas Rosenlundh
Per-Olof Hermansson

Egendomsutskottet EU

Gustaf Hermansson (ordf)
Christer Holmer (v ordf)
Karin Greenberg Gelotte
Johan Gustavsson
Karl-Gunnar Svensson

Sammanträden 2018

7 februari
24 april
13 juni
11 september
5 november
12 december ​

Dokument ang Stiftsstyrelsen

Redaktör och innehållsansvarig
Holger Sandelin, Gbg stiftskansli
Uppdaterad
2018-02-14 08:31
X
Dokumentid: 756669- Webid: 21093 - Unitid: 9