Dölj bild

Göteborgs stift

Stiftsstyrelsen

Foto: Ikon

Stiftsstyrelsen består av 14 ledamöter. Styrelsen skall leda och samordna stiftets verksamhet och förvaltning samt främja församlingslivets utveckling på många olika sätt.

Stiftsstyrelsen beslutar också i frågor som rör indelning av församlingar, pastorat och kontrakt samt hur stor prästorganisationen skall vara i varje pastorat.

Till sin hjälp har styrelsen tre utskott som bereder de frågor som tas upp i stiftsstyrelsen och fattar beslut i vissa ärenden. Utskotten är församlingsutskottet (FU), personalutskottet (PU) samt egendomsutskottet (EU).

Sammanträdesschema

 

Stiftsstyrelsens protokoll

Inga dokument

Dokument ang Stiftsstyrelsen

Redaktör och innehållsansvarig
Holger Sandelin, Gbg stiftskansli
Uppdaterad
2017-02-15 15:09
X
Dokumentid: 756669- Webid: 21093 - Unitid: 9