Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Samarbete med Arbetsförmedlingen

  Genom ett samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen har ni som pastorat/församling möjlighet att ta emot människor som står långt ifrån arbetslivet och erbjuda en meningsfull sysselsättning och gemenskap.

  Genom att samarbeta utifrån Arbetsförmedlingens olika insatser och de arbetsuppgifter Svenska kyrkan och Göteborgs stifts församlingar/pastorat kan erbjuda, kan personer som står långt ifrån arbetsmarknaden rustas så att de snabbare uppnår egen försörjning.

  Utgångspunkten för att ta emot praktikanter är den lokala församlingen/pastoratets möjligheter. Exempel på arbetsuppgifter kan vara vaktmästeri, park och fastighetsskötsel, caféverksamhet eller annat.

  Redan idag tar flera pastorat/församlingar emot arbetspraktikanter. Du kan se en kort film om hur Onsala församling och Noas Ark arbetar.

  Nationell överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, Svenska kyrkan och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

  Göteborgs stifts samarbete med Arbetsförmedlingen är ett led i att följa den nationella överenskommelsen.

  Anställningsstöd/Extra tjänster via Arbetsförmedlingen

  Du som arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som under viss tid har deltagit i det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb - och utvecklingsgarantin. Syftet är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få ett arbete utan stöd. Du kan se en kort film om hur St. Johannes församling arbetar.

  När ni vill ansluta

  Om ni redan har en etablerad kontakt med den lokala arbetsförmedlingen kan ni gå vidare på egenhand med hänvisning till avsiktsförklaringen.

  I de fall ni saknar en lokal kontakt med Arbetsförmedlingen men önskar få en, kontaktar ni Daniela Andreoli Göransson (på Göteborgs stiftskansli som hjälper er vidare.

  Se även andra regionala avtal runt om i landet.

  Vill ni veta mer om avsiktsförklaringen eller om praktiska regler kring mottagandet av arbetspraktikanter kontakta:

  Daniela Andreoli Göransson

  Redaktör och innehållsansvarig
  a9413fbf-345e-4676-b783-be692504e91a,
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2017-09-19
  X
  Dokumentid: 1350721- Webid: 21093 - Unitid: 9