Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Personuppgiftsbehandling

  Så här hanterar Göteborgs stift dina personuppgifter i följande situationer.

  För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen t ex rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

  Skapad:2018-10-17 14:31:00

  Så här behandlar vi dina personuppgifter vid en behörighetsprövning.

  Läs mer om Behörighetsprövning av präster/diakoner

   

  Skapad:2018-10-17 14:12:00

  Så här behandlar vi dina personuppgifter om du skickar e-post till oss.

  Läs mer om E-post
  Skapad:2018-10-17 14:15:00

  Så här behandlar vi dina personuppgifter om du ansöker om medel ur en fond som förvaltas av Göteborgs stift.

  Läs mer om Fondansökan
  Skapad:2018-10-17 14:16:00

  Så här hanterar vi foto- och filmmaterial på Göteborgs stiftskansli.

  Läs mer om Foto och film

   

  Skapad:2018-11-28 14:03:00

  Så här behandlar vi dina personuppgifter som förtroendevald vid Göteborgs stift.

  Läs mer om Förtroendevald i stiftsorganisationen
  Skapad:2018-10-17 14:24:00

  Sekretessprövning och utlämnande av handlingar hos Svenska kyrkan.

  Läs mer om Handlingar hos Svenska kyrkan
  Skapad:2018-10-17 14:27:00

  Så här behandlar vi dina personuppgifter om du söker en tjänst på Göteborgs stiftskansli eller angetts som referens i en sådan rekryteringsprocess.

  Läs mer om Jobbansökan
  Skapad:2018-10-17 14:28:00

  Så här behandlar vi dina personuppgifter om du anmäler dig på en kurs som Göteborgs stift anordnar.

  Läs mer om Kursanmälan
  Skapad:2019-03-13 15:30:00

  Så här behandlar vi dina personuppgifter när du kommunicerar med oss på sociala medier.

  Läs mer om GDPR Sociala medier
  Skapad:2018-10-17 15:01:00

  Så här behandlar vi dina personuppgifter vid ett tillsynsärende.

  Läs mer om Tillsyn över församlingar och pastorat
  Skapad:2018-10-17 14:56:00

  Så här behandlar vi dina personuppgifter vid ett tillsynsärende.

  Läs mer om Tillsyn över präster och diakoner

    

  DINA RÄTTIGHETER

  Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:​

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till IMY Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

  Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

  Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

  Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. 

  Kontakt

  Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till
  Stiftsjurist Carl Kraft, 031-771 30 29
  Marie Nordqvist, 031-771 30 24
  Kommunikatör Torgny Lindén, 031-771 30 31
  Planeringssekreterare Holger Sandelin, 031-771 30 15
  e-post: gdpr.gbgstift@svenskakyrkan.se
  (Inkommen e-post läses under kontorstid)​

  Göteborgs stifts dataskyddsombud

  Gabriel Axelsson, Xeeda AB
  070-268 89 27 ​

  Personuppgiftspolicy

  Se Göteborgs stifts webbplats​

  Redaktör och innehållsansvarig
  Torgny Lindén, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Malin Careborg, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2021-08-09
  X
  Dokumentid: 1413785- Webid: 21093 - Unitid: 9