Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Om ideellt engagemang

  Foto: Ikon

  En kyrka som präglas av mångas delaktighet och engagemang är en kyrka som har framtiden för sig. Göteborgs stift vill på olika sätt främja delaktighet och engagemang i det lokala församlingslivet.

  Som en kyrka och ett folk vill Göteborgs stift på olika sätt främja delaktighet och ideellt engagemang. Visionen är att fler ska uppleva att vi är en gemensam kyrka, ett gudsfolk, med många olika gåvor och uppgifter.Konkret innebär det att vi erbjuder inspirationstillfällen och utbildningar för att bidra till att ideella, anställda och förtroendevalda ska kunna upptäcka sina gåvor och hitta meningsfulla uppgifter i församlingen.

  Det ideella engagemanget i Sverige växer. Inom Svenska kyrkan finns en lång och god tradition av att ha ideella medarbetare inom en stor bredd av verksamheter, men stora samhälls-förändringar har medfört andra krav på hur vi från kyrkans sida möter människor som vill göra en insats.

  Dagens ideella medarbetare ställer tydligare krav för sitt engagemang och allt fler vill engagera sig under en begränsad tid. En alltmer varierad kompetens ställs till förfogande från de ideella, vilket de anställda behöver kunna fånga upp och hantera.

  Foto: Thinkstock

  Nätverket för ideellt engagemang

  Ett öppet nätverk för alla som vill utveckla idealitet, delaktighet och medarbetarskap i församlingen. Vill du finnas med på maillistan? Kontakta Carina Frykman, kontaktuppgifter nedan.

  Foto: Thinkstock

  Inspirerande intervjuer

  Som en del av satsningen har stiftet genomfört ett antal intervjuer, både med ideella och med anställda, för att delge lite fler tankar och infallsvinklar på ideellt engagemang.

  Ideell i Björkekärr

  Ideell i Bollebygd

  Ideell i Furulund

  Anställda i Björkekärr

  Anställda i Bollebygd

  Anställd i Furulund

  Foto: Thinkstock

  Ideellt forum

  Från och med 2009 är Göteborgs stift även en av huvudmännen för Ideellt forum, ett nätverk för att främja idealitet och frivillighet i Svenska kyrkan. Varje år anordnar Ideellt  Forum  nationella  Idédagar.  Mer info publiceras på Ideellt Forums webbsida som du hittar här.

  Volontärbyrån

  Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Genom att förmedla ideella uppdrag och genom att utbilda och stödja föreningar i frågor om ideellt engagemang.
  Läs mer om Volontärbyrån


  Vill du veta mer?

  Kontakta oss gärna!

  Carina Frykman

  Stiftskonsulent för ideellt engagemang och medarbetarskap, Pilgrimssamordnare.

  031-771 30 26

  Ylva Bodell

  Stiftskonsulent för ideellt engagemang och medarbetarskap. Projektledning-FIN, LFP och omvärldsanalys

  031-771 30 14

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Carina Frykman, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2018-03-28
  X
  Dokumentid: 1366119- Webid: 21093 - Unitid: 9