Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Minoritetsspråk

  Foto: Ikon

  Svenska kyrkan lever och arbetar på flera språk sedan flera hundra år tillbaka. Det är inte reglerat vilket språk som skall användas i församlingsverksamhet. Att nå ut med evangeliet om Jesus Kristus är det väsentliga.

  Val av verksamhetsspråk bör överensstämma med det ansvar som församlingen har. Det övergripande syftet är "att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro" (KO, inledningen till andra avd). Språkvalet är underställt detta syfte och avgörs från fall till fall.

  ”En öppen folkkyrka måste alltid möta människor utifrån deras egna förutsättningar.”
  påpekas av Gunnar Edqvist i Från kyrkolag till kyrkoordning, Verbum 2000, s 66)

  Det finns några språk som nämns i KO (57 kap 5 § punkt 3). Teckenspråk, samiska och finska är särskilda inomkyrkliga språkminoriteter. Både samiska och finska är numera även sk nationella minoritetsspråk i Sverige. Därutöver nämner KO ”andra språk”. Det påminner om vikten av omvärldsanalys berörande språktillhörighet. Församlingens verksamhet bör avspegla dess språkliga sammansättning så att man inte exkluderar någon.
   
  Stiftskansliet erbjuder bl.a. information om språkminoriteter, tillhörande statistik samt råd om verksamhetsutveckling i flerspråkiga miljöer och minoritetsspråkiga gudstjänster.

  Skapad:2012-06-14 11:34:00

  Att mötas kräver ett gemensamt språk – i Sverige oftast svenskan. Att möta Gud är lättare – det sker på modersmålet. Det tillhör lutherska grundprinciper att varje individ får tillgång till evangeliet på sitt språk. På vilka språk lever man i vårt stift?

  Läs mer om Andra språk/Mångkultur
  Skapad:2012-06-15 08:27:00

  Finskan är det största minoritetsspråket inom vår kyrka. Det bor personer med finsk bakgrund i alla stiftets församlingar, sammanlagt ca 45.000. Ansvaret för finsk verksamhet ligger på församlingen.

  Läs mer om Finska
  Skapad:2012-06-15 09:07:00

  Romani har erkänts som ett sk. nationellt minoritetsspråk i Sverige, eftersom språket har talats i landet i över 500 år. Det är lika svenskt att tala romani som att tala svenska. Hörs det i församlingens verksamhetsutbud?

  Läs mer om Romers språk och minoritet
  Skapad:2012-06-15 09:20:00

  Samiska tillhör de inhemska språk som uppmärksammas särskilt i kyrkoordningen. Denna erkända nationella minoritet är ett uttryck för skapelsens mångfald.

  Läs mer om Samiska
  Skapad:2012-06-15 10:12:00

  Söndag eftermiddag. Händernas toner ljuder i kyrkorummet. Orgeln är tyst och stämbanden vilar. Dövkyrkan firar sin gudstjänst.

  Läs mer om Teckenspråk
  Redaktör och innehållsansvarig
  Satu Rekola, Carl Johans pastorat
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Malin Careborg, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2021-02-09
  X
  Dokumentid: 754820- Webid: 21093 - Unitid: 9