Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Ledarskap

  Foto: Ikon

  Att vara chef och ledare är två mycket spännande uppdrag som ska samsas i en och samma person. För att fullgöra chefsuppgiften krävs det kunskaper och färdigheter i formella frågor, uppgiften att vara ledare handlar däremot om att få människor att vilja arbeta mot ett gemensamt mål. Under rubriken Ledarskap finns olika sorters arrangemang och information samlad med den gemensamma nämnaren att de ska hjälpa dig att utveckla din potential till att vara både god chef och ledare.

  Foto: Ikon

  Skapad:2012-06-18 14:32:00

  Svenska kyrkan står inför stora utmaningar. För att med kraft möta framtiden behöver vi goda arbetsförhållanden och en god arbetsmiljö.

  Läs mer om Arbetsmiljöutveckling
  Skapad:2014-01-31 13:07:00

  Med barnkonsekvensanalysen har Svenska kyrkan fått ett utmärkt redskap för att förverkliga Kyrkoordningens ord om att barnen intar en särställning i kristen tro och därför särskilt behöver uppmärksammas i kyrkans verksamhet.

  Läs mer om Barnkonsekvensanalys - värnar barns rättigheter och ger bättre beslut

   

  Foto: Ikon

  Skapad:2013-11-26 09:24:00

  Etiska riktlinjer för diakon, präst och biskop inom Göteborgs stift.

  Läs mer om Etiska riktlinjer

  Foto: Thinkstock

  Skapad:2018-06-20 10:56:00

  Församlingsinstruktionen är ett dokument som berättar om grundsyn, identitet, sammanhang och riktning.

  Läs mer om Församlingsinstruktioner

  Foto: Kyrkokansliet

  Skapad:2018-03-20 12:49:00

  Effektiv kommunikation skapas genom en gemensam bild av församlingens kommunikationsarbete, samsyn kring prioriteringar och ett arbete som involverar hela arbetslaget. Skapa en gemensam bild av hur arbetet fungerar i dag, vad som kan utvecklas och stärk hela arbetslagets strategiska och praktiska förmåga. Ett kommunikationslyft genom ökad kompetens, effektivitet och samverkan.

  Läs mer om Om Kommunikation som mission

  Foto: Ikon

  Skapad:2018-10-07 08:36:00

  På den här sidan finns länkar som kan vara värdefulla om du vill fördjupa din kunskap om Svenska kyrkans medlemmar.

  Läs mer om Medlemsundersökningar
  Skapad:2017-09-19 09:55:00

  Genom ett samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen har ni som pastorat/församling möjlighet att ta emot människor som står långt ifrån arbetslivet och erbjuda en meningsfull sysselsättning och gemenskap.

  Läs mer om Samarbete med Arbetsförmedlingen

  Foto: Shutterstock

  Skapad:2012-07-05 15:38:00

  Foto: Marbodal

  Skapad:2018-10-18 11:41:00

  Syftet med verktyget är att underlätta styrning och ledning i församlingen och att skapa en röd tråd från församlingsinstruktion till verksamhetsplaner, budget och ända till att kontera fakturor och följa upp sin verksamhet.

  Läs mer om Verktyg för verksamhetsstyrning i Göteborgs stift
  Redaktör och innehållsansvarig
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2020-11-09
  X
  Dokumentid: 1323320- Webid: 21093 - Unitid: 9