Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Präst

  Foto: Gettyimages

  Att vara präst är väl inget vanligt yrke, det är väl ett kall? En vanlig fråga, till den som är, eller funderar på att bli präst.

  Svaret på frågan, är som på många frågor, ett både-och. Att vara präst är ett yrke med samma ramar som andra yrken och omgärdas därför av löneavtal, arbetstidsavtal och liknande. Men för att verka som präst fordras framför allt en kristen tro och en kallelse. Denna bör också sammanfalla med kyrkans, och ytterst Guds, vilja.

  (Det finns inget som säger att inte också andra yrken kan innebära en kallelse - tvärtom brukar vi, inte minst i den lutherska kyrkan, betona att varje yrke som är till andra människors bästa kan och bör vara en kallelse.)

  Hur blir man präst?

  I skrivande stund är prästutbildningen stadd i förändring. Det som gällt (och i stort sett kommer att gälla) är att utbildningen omfattar 5,5 års heltidsstudier. Dessa bedrivs vid universitet och högskolor med examensrätt i teologi, samt vid Svenska kyrkans egna utbildningsinstitutioner - folkhögskolor och pastoralinstitut. Normal studiegång hittills har varit:

  1. Kyrkans grundkurs (en termin på folkhögskola) 
  2. Teologiska studier (4 år på universitet) 
  3. Pastoralteologisk utbildning (1 år på pastoralinstitut i Lund eller Uppsala). 
    

  På detta har det funnnits och finns varianter: kyrkans grundkurs kan komma senare, somliga läser på deltid och Johanneslunds Teologiska Högskola i Uppsala har ett eget upplägg.

  Utbildning - som den blir(?)

  Den påbörjade förändringen handlar dels om att anpassa högskoledelen till den sk Bolognaprocessen, dels om att den kyrkliga delen ska integreras bättre och återkomma under hela utbildningstiden. Syftet är att teori och praktik ska integreras. Hur detta praktiskt kommer att se ut är ännu inte beslutat.

  Prövning av kallelsen - stiftets antagningsförfarande

  Vid sidan av utbildningen finns en process där den som önskar bli präst prövas och antas av ett stift, representerat av dess biskop och domkapitel.
  Den delen av vägen till prästyrket kommer också att förändras, men mycket kommer att finnas kvar, nämligen:

  • Samtal med stiftsadjunkt för rekrytering
  • Intresseanmälan 
  • Samtal med biskop 
  • Antagningskonferens
  • Praktik 
  • Stiftets parallella kursverksamhet

  Läs mer i Ansökningsportalen 

  Vill du veta mer?
  Kontakta mig gärna!

  Jenny Rogestedt

  Jenny Rogestedt

  Ansvarar för rekrytering av präster i Göteborgs stift, utbildning, handledning, kontakt.

  031-771 30 54

  Redaktör och innehållsansvarig
  Jenny Rogestedt, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Malin Careborg, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2021-02-09
  X
  Dokumentid: 755971- Webid: 21093 - Unitid: 9