Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Församlingspedagog

  Foto: Thinkstock

  Att vara församlingspedagog är ett spännande yrke. Du får skapa mötesplatser där människor får växa, lära av varandra och bli delaktiga i församlingens liv. Du får gräva så djupt du kan i den kristna tron och ha ett levande intresse för det genuint mänskliga.

  Detta kan du göra genom att samla barn, ungdomar och vuxna, höra deras frågor och berättelser och ge dem tillgång till livets och Bibelns berättelser.

  Som församlingspedagog får du också arbeta med anställda, förtroendevalda och ideella i församlingen. Många församlingspedagoger arbetar i olika nätverk för samverkan med skola, föreningar, fritidsgårdar i sin kommun.

  Den vanligaste uppgiften för en församlingspedagog är att följa barn-, konfirmand-, ungdoms- och vuxengrupper under en längre tid. Du får arrangera läger, kurser och utbildningar och ge ideella stöd att vara delaktiga i församlingens liv och verksamhet.
  Som professionell pedagog får du ofta driva det pedagogiska utvecklingsarbetet och arbeta för en långsiktig planering i församlingens strategiska arbete.

  Funderar du på att bli församlingspedagog?
  Kontakta stiftet och samtala mer om vad församlingspedagogyrket, dina studier och vägen till målet kan innehålla. Utbildningen består av olika delar, dels en fackutbildning, dels ett pastoral år och under tiden även praktik och kursdagar tillsammans med blivande diakoner, musiker och präster.

  Behörighetsregler för församlingspedagoger har ändrats.
  För att bli församlingspedagog krävs från och med hösten 2020 

  • en lärarexamen omfattande lägst 180 hp eller
  • en högskoleexamen som motsvarar lägst kandidatexamen 180 hp med minst 90 hp pedagogik/didaktik/utbildningsvetenskap eller
  • en fackutbildning från folkhögskola kompletterad med utbildning från universitet/högskola eller
  • arbetslivserfarenhet från församling inom barn och ungdom kompletterad med utbildning från universitet/högskola.

  Läs mer på svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet

  Läs mer Ansökningsportalen

  Framtidsutsikter
  Det finns ungefär 300 församlingspedagogtjänster i stiftet, men alla tjänsteinnehavare har inte fullständig utbildning. En utbildad församlingspedagog har därför goda framtidsutsikter att få arbete.

  Vill du veta mer?
  Kontakta mig gärna!

  Marie Svensson

  Marie Svensson

  Ansvarar för rekrytering av Församlingspedagoger Göteborgs stift, utbildning, handledning, kontakt.

  031-771 29 64

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Marie Svensson, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Malin Careborg, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2021-02-11
  X
  Dokumentid: 755964- Webid: 21093 - Unitid: 9