Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Diakon

  Foto: Ikon

  Att arbeta som diakon i Svenska Kyrkan är ett spännande och varierande yrke. Du får möta människor i många olika åldrar och livssituationer.

  Arbetsuppgifterna som en diakon gör kan variera men huvuduppgiften är att leda och organisera församlingens diakonala arbete. Vilka diakonala arbetsuppgifter som församlingen ska ägna sig åt beror på hur situationen ser ut där församlingen finns.

  Diakonin ska se de människor eller grupper som på olika sätt är utsatta eller marginaliserade i samhälle och kyrka. Som diakon får man arbeta med både omvärldsanalys och teologisk reflektion för att rätt kunna se och prioritera bland arbetsuppgifterna.

  De konkreta arbetsuppgifterna kan sedan vara att stödja och hjälpa utsatta personer och grupper, genom rådgivning, samtal eller praktisk hjälp; uppmärksamma orättvisor och försöka bekämpa dem tillsammans med andra; ge hopp och tilltro till människor som förlorat modet; bygga broar mellan människor i samhälle och kyrka; komma med kärlek och barmhärtighet där hat och oförsonlighet finns.

  Så här ser vägen ut för att bli diakon i Göteborgs stift

  • Samtal med stiftsdiakonen
  • Svenska kyrkans grundkurs (inte obligatorisk)
  • Skriftlig intresseanmälan till biskopen
  • Samtal med biskopen
  • Antagningskonferens (3 dagar)​

  Blir du antagen kan du sedan fortsätta på följande:

  • 8 veckor av diakon handledd praktik i församling
  • Mötesplats stift student (MSS) 8-10 dagar, tills med andra blivande kyrkoarbetare
  • Domkapitelsintyg för att få börja på pastoralteologiska slutåret
  • Pastoralteologiskt slutår, Uppsala, Lund 
  • Diakonexamen
  • Vigning i domkyrkan. ​

  Godkända fackutbildningar
  En diakon skall ha en yrkesexamen eller en kandidatexamen om 180hp med en tydlig karitativ inriktning genom att 90 hp ska innefatta ett av följande huvudområden; vård, omvårdnads- eller hälsovetenskap, psykologi, socialpsykologi eller socialt arbete. Ex på utbildningar är:

  • Socionom
  • Sjuksköterska
  • Socialpedagog
  • Hälsopedagog
  • Arbetsterapeut
  • Omsorgspedagog
  • Läkare
  • Psykolog
  • Psykoterapuet
  • Sjukgymnast ​​

  Läs mer i Ansökningsportalen

  Vill du veta mer?
  Kontakta mig gärna!

  Greger Carlsson

  Greger Carlsson

  Stiftsdiakon rekrytering

  031-771 30 27

  070-362 70 90

  Redaktör och innehållsansvarig
  Jenny Rogestedt, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Malin Careborg, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2021-02-11
  X
  Dokumentid: 755958- Webid: 21093 - Unitid: 9