Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Kompetensutveckling Ledarskap

  Arbetshandledning för kyrkoherdar eller arbetsledare i Göteborgs stift
  Att få arbetshandledning som arbetsledare är att få stöd i sin egen ledarroll, hantera svåra yrkesmässiga situationer, få kvalitativ tid för reflektionsutrymme och fördjupande samtal samt höja sin kompetens som chef.
  Arbetslagsprocess om idealitet
  Ideellt forums arbetslagsutbildning (ALU) om idealitet, identitet och medarbetarskap är en processutbildning på tre halvdagar som riktar sig till lokala församlingar som vill utveckla möjligheterna för församlingsbor/medlemmar att engagera sig ideellt i församlingen. Ges på förfrågan.
  Arbetsledare i Svenska kyrkan
  Välkommen att delta i grundläggande chefs- och ledarskapsutbildningen Arbetsledare i Svenska kyrkan! Utbildningen ger dig som deltagare ett antal grundläggande chefsverktyg och även möjlighet att arbeta med ditt ledarskap i din egen konkreta arbetssituation. Tre tillfällen mars – november 2021
  Att vara kyrka
  En processutbildning om idealitet, identitet och medarbetarskap – tidigare Att leda ideella medarbetare. En kurs för församlingar som vill utveckla arbetet med delaktighet och engagemang genom att involvera, inspirera och rekrytera ideella medarbetare. Syftet är att rusta samordnare och möjliggörare för ideellt engagemang. 7-9 sep, 24-26 nov 2020, 25-27 jan, 14-15 apr 2021, Helsjön folkhögskola
  Dialogträffar om servicebyråtjänsterna
  Genom god samverkan fortsätter vi att tillsammans utveckla servicebyråtjänster och stödfunktioner lokalt i församlingar och pastorat. Målgrupp är kyrkoherdar och administrativa ansvariga i församlingar och pastorat som tar del av servicebyråtjänster. Tis 23 februari Halland, ons 24 februari Uddevalla, tor 25 februari 2021 Göteborg.
  Ekonomi för icke-ekonomer
  I många ledande befattningar och som förtroendevald ingår ett ekonomiskt ansvar. För att kunna ta beslut kring ekonomi behövs en grundförståelse för vad ekonomi är och innebär. Vi utgår från begrepp som vanligtvis används vid arbete och presentation av bokslut och budget. Ges på förfrågan.
  Grupphandledning alla anställda
  Grupphandledning vill stödja din kompetensutveckling utifrån de behov du själv formulerar. Tillsammans ser och hör vi mer, i samspel med varandra skapas vår identitet. Genom grupprocessen erbjuds var och en att vidga och fördjupa sin uppmärksamhet och reflektion kring den egna personen i yrkesroll och yrkesuppgift. Att gå i grupphandledning kan vara stressreducerande, inspirerande, utvecklande och stödjande. Ges på förfrågan.
  Höjder och djup det gudlösa folket i ett förändrat samhälle/omställd
  Svenska kyrkan utgjorde en gång i tiden det övergripande ramverket för liv, kultur och samhällsadministration i ett enhetligt stormaktssverige. Sedan dess har mycket hänt. Under den här förmiddagen diskuterar David Thurfjell de förändrade förutsättningarna för att vara kyrka i vår tid. Fre 27 nov 2020, Digitalt
  Kommunikation som mission
  Utbildningsår för arbetslag. Få en gemensam bild av kommunikationsarbetet i dag, en plan för utveckling och stärk församlingens/pastoratets praktiska förmåga. Förändring genom ökad kompetens, effektivitet och samverkan. Jan 2021 - nov 2021 i församlingens lokaler
  Kyrkligt ledarskap - Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning 2021
  Den behörighetsgivande utbildningen för blivande kyrkoherdar 2021 - Kyrkligt ledarskap, 15 högskolepoäng.
  Ledarskap i tider av förändring
  Ett processinriktat ledarskapsprogram som vänder sig till hela lednings- eller chefsgruppen när kyrkoherden har genomgått Kyrkoherde i tider av förändring. Ges på förfrågan.
  Omvärldsanalys i teori och praktik - våren 2021
  Vad är en omvärldsanalys och hur arbetar vi med den på ett bra sätt? Hur kan omvärldsanalysen vara ett redskap i arbetet och hur kan analysen bidra som ett viktigt verktyg när församlingsinstruktion och lokalförsörjningsplaner skall skrivas och uppdateras. Tor 15 apr 2021 13:00, Göteborg
  Ung Musikplats
  Arbetet med barn och unga behöver kvalité, tid och resurser. Långsiktighet och höga förväntningar är grundförutsättningar. Utdelningen är stor idag och i framtiden. Ung Musikplats är ett helhetsgrepp kring arbetet med musicerande barn och unga i Svenska kyrkan. Ett svar på frågan hur vi långsiktigt ger förutsättningar för ett ungt och levande musikliv i kyrkan. Tis 9 mars 2021 9.30, Göteborg
  Verktyg för verksamhetsstyrning
  Syftet med verktyget är att underlätta styrning och ledning i församlingen och att skapa en röd tråd från församlingsinstruktion till verksamhetsplaner, budget och ända till att kontera fakturor och följa upp sin verksamhet. Ges på förfrågan.
  Redaktör och innehållsansvarig
  Ylva Bodell, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2018-02-14
  X
  Dokumentid: 1352820- Webid: 21093 - Unitid: 9