Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Kompetensutveckling Ideellt engagemang

  Foto: Thinkstock

  Arbetslagsprocess om idealitet
  Ideellt forums arbetslagsutbildning (ALU) om idealitet, identitet och medarbetarskap är en processutbildning på tre halvdagar som riktar sig till lokala församlingar som vill utveckla möjligheterna för församlingsbor/medlemmar att engagera sig ideellt i församlingen. Ges på förfrågan.
  Att vara kyrka
  En processutbildning om idealitet, identitet och medarbetarskap – tidigare Att leda ideella medarbetare. En kurs för församlingar som vill utveckla arbetet med delaktighet och engagemang genom att involvera, inspirera och rekrytera ideella medarbetare. Syftet är att rusta samordnare och möjliggörare för ideellt engagemang. 7-9 sep, 24-26 nov 2020, 25-27 jan, 14-15 apr 2021, Helsjön folkhögskola
  Grundutbildning för konfirmandarbete
  Konfirmandarbetets utformning syftar till att skapa goda förutsättningar för lärande, gemenskap och gudstjänst. Denna kurs riktar sig i första hand till dig som blivande kyrkomedarbetare eller dig som varit aktiv ett tag. Kursen ger en grundläggande förståelse för konfirmandarbetets sammanhang, riktlinjer och rambestämmelser samtidigt som den utforskar teorier och redskap som är till vår hjälp när vi strukturerar och organiserar innehållet i undervisningen. 20-22 november 2020, Helsjöns folkhögskola
  Internationell dag: Bärkraft
  Välkommen till en spännande dag där klimat och hållbarhet står i fokus - i ett internationellt perspektiv! Boka in den 7 november - en digital gemensam dag för Göteborgs och Skara stift. Temat för dagen är: Bärkraft - för att världen ska leva.
  Ljudet i gudstjänsten steg 1
  Att sköta ljudet i gudstjänsten kräver kunskap och träning. Kom och lär dig mer om hur tekniken fungerar och hur du kan bli bättre på att skapa ett bra ljud. Tor 12 nov 2020, Åh stiftsgård
  Ljudet i gudstjänsten steg 2
  Att sköta ljudet i gudstjänsten kräver kunskap och träning. Kom och lär dig mer om hur tekniken fungerar och hur du kan bli bättre på att skapa ett bra ljud. Kursen är för dig som gått Ljudet och gudstjänsten steg 1. Fre 13 nov 2020, Åh stiftsgård
  Möte med Johannes
  Kursen är en bibelskola, för dig mellan 17-30 år, där vi utforskar och upptäcker Bibeln som bok med särskilt fokus på Johannesevangeliet. Den ger redskap för både grundläggande orientering, fördjupning och bibeltolkning. 8 tillfällen okt 2020 - maj 2021, Stiftskansliet i Göteborg
  Sjung språket
  "Sjung språket" bygger på tron att sång kan vara en pedagogisk kraft när det gäller att lära sig ett språk. Vi får del av mångåriga erfarenheter av sång som metod i språkinlärning. Mån 16 nov 2020, Göteborg
  Utbildningar för unga
  Att bli tagen i anspråk med en uppgift gör både att en växer som människa och att en lättare blir en del av ett sammanhang. Vi vill stötta unga människor som söker en plats i sin församling. Ett av våra viktigaste områden är våra utbildningar för unga. Omgång 1: 6-8 nov 2020 och 22-24 jan 2021, Helsjön folkhögskola Omgång 2: 8-10 januari 2021 och 26-28 mars 2021, Åh stiftsgård OBS man väljer en utav omgångarna
  Redaktör och innehållsansvarig
  Ylva Bodell, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2018-03-28
  X
  Dokumentid: 1352817- Webid: 21093 - Unitid: 9