Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Kompetensutveckling Förtroendevald

  Förtroendevald kvinna i Svenska kyrkan
  En kurs med fokus på hur kvinnors erfarenheter och kunskaper kan berika förtroendeuppdraget. 24 - 25 augusti 2018, Helsjöns folkhögskola
  Kemikaliekoll – från förskola till kyrkogård 2018
  Det är svårt att leva utan kemikalier, men känner du till vilka som är skadliga för oss och vår miljö? Hur fasar vi ut skadliga ämnen och vilka ersättningsmedel finns att tillgå? Tor 8 november 2018, Göteborg
  Kyrkans tro och liv 2018 - 2019
  En kurs för dig som är ideell, förtroendevald eller anställd i Svenska kyrkan och som saknar kyrklig profilutbildning. Kursens mål är att utveckla kompetens i kyrkans tro och liv i mötet med andra. Vi reflekterar över kyrkans tradition, praxis och kultur utifrån den egna professionen. Tillsammans utvecklar och fördjupar vi tron så att vi med trygghet och kvalité kan företräda Svenska kyrkan. 6-8 november 2018, 5-6 februari och 9-10 april 2019, Helsjöns folkhögskola.
  Mentor för nya kyrkorådsordförande
  Alla nyvalda kyrkorådsordförande i stiftet erbjuds att få en mentor som stöd under mandatperiodens första 18 månader. Mentorerna är alla erfarna kyrkorådsordförande.
  Presidiekonferens 2018
  Under många år var den årliga presidiekonferensen i Göteborgs kyrkliga samfällighet en mycket viktig och uppskattad möjlighet till möten och fördjupning för kyrkorådsordförande, vice ordförande i kyrkoråd och kyrkoherdar. Detta inspirerar och eftersom antalet kyrkoråd och kyrkoherdar nu är färre än tidigare i stiftet, 69 stycken, så är det möjligt att samla alla berörda i hela stiftet på en gång. 12-13 oktober 2018, Uddevalla.
  Processutbildning för församlingsråd 2018/2019
  Som stöd för församlingsråden erbjuds denna utbildning som löper under tre lördagar, 29 september 2018 19 januari och 16 mars 2019 Helsjöns folkhögskola.
  Skärvor i spotlight – minoritetsspråk i församlingen 2018
  Seminarium om minoritetsspråk, identiteter och små skärvors betydelse för helheten. Seminariet ger inblick i grunder och förutsättningar bakom verksamhet på nationella minoritetsspråk och teckenspråk. Ons 24 oktober 2018, Göteborg
  Varför ska vi ha ett systematiskt brandskyddsarbete? 2018
  Vilka verktyg krävs för att komma igång med ett systematiskt brandskyddsarbete i församlingen/pastoratet och vad behövs för att kunna göra detta systematiska säkerhetsarbete till en naturlig del i verksamheten? Tor 18 oktober 2018, Göteborg
  Redaktör och innehållsansvarig
  Ylva Bodell, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2017-11-01 16:35
  X
  Dokumentid: 1352814- Webid: 21093 - Unitid: 9