Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Kompetensutveckling Förtroendevald

  Foto: Shutterstock

  Att söka KAE, grundkurs
  Från hösten 2019 kan kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) enbart sökas digitalt. Denna heldagskurs ger dig grundläggande kunskaper i att söka KAE via det webbaserade programmet Public 360. Tor 5 sep, Göteborg. Tis 10 sep Uddevalla. Tor 12 sep, Falkenberg. Fre 20 sep 2019, Göteborg.
  Barnet som medskapare- Att göra en barnkonsekvensanalys
  Hur får barn en självklar plats i kyrkans sammanhang? Hur kan barn ges möjlighet att delta aktivt och ha inflytande? Hur kan barns rättigheter stärkas? Ons 3 april 2019 9:00, Göteborg, Fre 5 april 2019 9:30, Halmstad, Mån 8 april 12.30, Uddevalla, Mån 23 september 9:00, Göteborg.
  Förtroendevald kvinna i Svenska kyrkan 2019
  En kurs med fokus på hur kvinnors erfarenheter och kunskaper kan berika förtroendeuppdraget. Hur kan du som kvinna stärka dig i rollen som förtroendevald? Fre 29 mars 17:00 - lör 30 mars 2019 15:00, Lilleskogs stiftsgård
  Kyrkans tro och liv 2018 - 2019
  En kurs för dig som är ideell, förtroendevald eller anställd i Svenska kyrkan och som saknar kyrklig profilutbildning. Kursens mål är att utveckla kompetens i kyrkans tro och liv i mötet med andra. Vi reflekterar över kyrkans tradition, praxis och kultur utifrån den egna professionen. Tillsammans utvecklar och fördjupar vi tron så att vi med trygghet och kvalité kan företräda Svenska kyrkan. 6-8 november 2018, 5-6 februari och 9-10 april 2019, Helsjöns folkhögskola.
  Mentor för nya kyrkorådsordförande
  Alla nyvalda kyrkorådsordförande i stiftet erbjuds att få en mentor som stöd under mandatperiodens första 18 månader. Mentorerna är alla erfarna kyrkorådsordförande.
  Omvärldsanalys i teori och praktik
  Vad är en omvärldsanalys och varför ska vi göra en sådan? Hör Jonas Bromander tala om hur omvärldsanalysen kan vara ett redskap i ert arbete och hur en analys kan bidra som ett viktigt verktyg. Ons 3 april, Göteborg eller tor 4 april, Göteborg
  Uppdrag förtroendevald - Strategi och utveckling 2019
  Under 2018 har ett stort antal grundläggande utbildningar för förtroendevalda genomförts som en start på mandatperioden. Ett antal kyrkoråd i Göteborgs stift har efter utbildningarna använt kompetenskartläggningsverktyget för kyrkoråd som finns på stiftets intranät. Resultaten visar att många kyrkoråd behöver arbeta mer med frågor kring ämnesområdet Strategi och utveckling. Utbildningen ges på förfrågan.
  Värna om Guds skapelse genom hållbar konsumtion - Inköpskonferens 2019
  Hur säkerställer vi att enhetens inköp är kostnadseffektiva? Att det vi handlar har så liten miljöpåverkan som möjligt? Att inköpen är etiskt försvarbara? Kom till Svenska kyrkans inköpskonferens så får du inspiration och kunskap om hur vi tillsammans kan jobba med hållbar konsumtion. Tis 21 maj 2019 9:30, Eriksbergshallen i Göteborg
  Redaktör och innehållsansvarig
  Ylva Bodell, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2018-10-07
  X
  Dokumentid: 1352814- Webid: 21093 - Unitid: 9