Dölj bild

Göteborgs stift

Kompetensutveckling Förtroendevald

Mentor för nya kyrkorådsordförande
Alla nyvalda kyrkorådsordförande i stiftet erbjuds att få en mentor som stöd under mandatperiodens första 18 månader. Mentorerna är alla erfarna kyrkorådsordförande.
Processutbildning för församlingsråd 2018
Som stöd för församlingsråden erbjuds denna utbildning som löper under tre lördagar, 14 april, 8 september 2018 och 19 januari 2019, Helsjöns folkhögskola.
Uppdrag förtroendevald, fördjupning 2018
I kyrkorådet behövs kunskap om en församlings grundläggande syfte, uppgift och verksamhet.
Uppdrag förtroendevald, Upptaktskväll
Som startskott träffas vi för att lära känna varandra, äta gott och få börja nysta i den röda tråd som för oss samman.
Redaktör och innehållsansvarig
Ylva Bodell, Gbg stiftskansli
Uppdaterad
2017-11-01 16:35
X
Dokumentid: 1352814- Webid: 21093 - Unitid: 9