Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Kompetensutveckling Förtroendevald

  Foto: Shutterstock

  Det omätbaras renässans
  Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. Kanske är vår tids stora problem inte religiös dogmatism utan hyllandet av mätbarheten. Möt författaren och filosofen Jonna Bornemark och hennes kritik mot samtidens mätbarhetssamhälle. Mån 27 januari 2020, Christinae kyrka i Göteborg
  Kick-off för 4 regionala fastighetsnätverk
  Mötesplats för delande av erfarenheter, information och reflektion för alla som arbetar med fastighet- och kyrkogårdsfrågor. Tor 7 nov 2019, Lerum.
  Lokalförsörjningsplanering, introduktionsutbildning
  I varje pastorat eller församling ska det finnas en lokalförsörjningsplan vid ingången av år 2022. En introduktionsutbildning till lokalförsörjningsplanering och hur arbetet kan gå till ges vid följande tillfällen under hösten 2019, ons 6 november 13:00 i Göteborg.
  Mentor för nya kyrkorådsordförande
  Alla nyvalda kyrkorådsordförande i stiftet erbjuds att få en mentor som stöd under mandatperiodens första 18 månader. Mentorerna är alla erfarna kyrkorådsordförande.
  Processutbildning för församlingsråd 2020
  Till stöd och inspiration för församlingsråden erbjuds denna utbildning. Roller och ansvar behöver tydliggöras och kunskapen och medvetenheten om församlingsrådens möjligheter behöver stärkas.Utbildningen löper under tre lördagar, 11 januari, 8 februari och 14 mars 2020, Helsjöns folkhögskola.
  Stiftets fastighetsdag
  Från takstolar till fuktproblem, egenkontroll och klimatsmart belysning. I år har vi valt att fokusera på en rad kortare föredragningar. Vi tar upp ämnen som vi bedömer kan vara aktuella för flertalet av stiftets församlingar och pastorat. Tor 24 okt 9:00, Råda församling i Mölnlycke
  Uppdrag förtroendevald - Strategi och utveckling 2019
  Ett antal kyrkoråd i Göteborgs stift har efter utbildningarna använt kompetenskartläggningsverktyget för kyrkoråd som finns på stiftets intranät. Resultaten visar att många kyrkoråd behöver arbeta mer med frågor kring ämnesområdet Strategi och utveckling. Utbildningen ges på förfrågan.
  Redaktör och innehållsansvarig
  Ylva Bodell, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2018-10-07
  X
  Dokumentid: 1352814- Webid: 21093 - Unitid: 9