Dölj bild

Göteborgs stift

Kompetensutveckling Förtroendevald

En kyrka med rötter och vingar 2018
Tänk om den lokala församlingen är världens hopp? Förankrad i Guds bottenlösa nåd och buren av Andens vind. Hur inspirerar vi varandra till att fortsätta hitta kreativa former i församlingen för att upptäcka människors gåvor, så att det ideella engagemanget får fördjupas, växa och blomma? Sön 8 april 12:30 och tis 10 april 2018 9:00 Torslanda
Kyrkans tro och liv 2018 - 2019
En kurs för dig som är ideell, förtroendevald eller anställd i Svenska kyrkan och som saknar kyrklig profilutbildning. Kursens mål är att utveckla kompetens i kyrkans tro och liv i mötet med andra. Vi reflekterar över kyrkans tradition, praxis och kultur utifrån den egna professionen. Tillsammans utvecklar och fördjupar vi en tro som med trygghet och kvalité kan företräda Svenska kyrkan. 6-8 november 2018, 5-6 februari och 9-10 april 2019, Helsjöns folkhögskola.
Mentor för nya kyrkorådsordförande
Alla nyvalda kyrkorådsordförande i stiftet erbjuds att få en mentor som stöd under mandatperiodens första 18 månader. Mentorerna är alla erfarna kyrkorådsordförande.
Processutbildning för församlingsråd 2018/2019
Som stöd för församlingsråden erbjuds denna utbildning som löper under tre lördagar, 8 september 2018 19 januari och 16 mars 2019 Helsjöns folkhögskola.
Uppdrag förtroendevald, fördjupning 2018
I kyrkorådet behövs kunskap om en församlings grundläggande syfte, uppgift och verksamhet.
Uppdrag förtroendevald, Upptaktskväll
Som startskott träffas vi för att lära känna varandra, äta gott och få börja nysta i den röda tråd som för oss samman.
Redaktör och innehållsansvarig
Ylva Bodell, Gbg stiftskansli
Uppdaterad
2017-11-01 16:35
X
Dokumentid: 1352814- Webid: 21093 - Unitid: 9