Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Kompetensutveckling Förtroendevald

  Foto: Shutterstock

  Barnet som medskapare-Barnkonsekvensanalys
  Hur får barn en självklar plats i kyrkans sammanhang? Hur kan barn ges möjlighet att delta aktivt och ha inflytande? Hur kan barns rättigheter stärkas? Tor 22 okt 2020, Göteborg
  Berättelsernas livskraft
  Kick off 2020. En konferens för dig som arbetar med teologi och pedagogik med inriktning på barn och unga. Under två dagar kraftsamlar Skara och Göteborgs stift, Svenska Kyrkans Unga och Sensus studieförbund tillsammans för kompetenstillskott, fördjupning, reflektion och delande. Vi fortsätter hålla ihop pedagogik och teologi under rubriken Berättelsernas livskraft och ställer oss frågan: Gör vi det vi tror? 19-20 augusti 2020, Borås
  Bärkraft för att världen skall leva
  En spännande dag tillsammans med ACT-rådet i Göteborgs stift och Skara stifts internationella råd. En dag som ger kunskap, motivation och handlingskraft att möta vår framtid. Medverkar gör Ageravolontärer, musik, körsång. Inspirerande föredrag och samtal med bland annat Erik Lysén, Cecilia Solér och internationella gäster. Lör 7 nov 2020, Gustaf Adolfs kyrka i Borås
  Ekonomi för icke-ekonomer
  I många ledande befattningar och som förtroendevald ingår ett ekonomiskt ansvar. För att kunna ta beslut kring ekonomi behövs en grundförståelse för vad ekonomi är och innebär. Vi utgår från begrepp som vanligtvis används vid arbete och presentation av bokslut och budget. Ges på förfrågan.
  Frukostföreläsning i Domkyrkan
  Philip de Croy är teologen som inriktat sig på etik och thanatologi (läran om döden) och som fått människor från alla delar av samhället att reflektera kring livets slut. I samband med bokmässan inbjuder Svenska kyrkan i Göteborgs stift och Verbum förlag till en inspirerande frukostföreläsning där vi får lyssna och lära mer. Tor 24 september 2020 09.30-10.30, Domkyrkan i Göteborg
  Höjder och djup, det Gudlösa folket
  Sverige anses vara ett av världens mest sekulariserade länder trots att en stor majoritet fortfarande tillhör Svenska kyrkan. Vi firar kristna högtider, gifter oss i kyrkan och när livet blir tufft ber vi men vi kallar oss inte för kristna. Det som är kulturellt kristet ser vi inte, medan kulturella uttryck för andra religioner ses som religiositet, säger David Thurfjell, professor i religionsvetenskap. Fre 27 nov 2020, Stiftskansliet i Göteborg
  Kommunikation för nomineringsgrupper
  En kurs för nomineringsgrupper som vill utveckla sin kommunikation inför kyrkovalet. Kursen ger både teoretisk och praktisk kunskap om hur du kan arbeta med kommunikation idag. Tor 17 sep 2020, Stiftskansliet i Göteborg
  Kommunikation som mission-Utbildningsår för arbetslag
  Från 2020 erbjuds inom ramen för Kommunikation som mission en ettårig utbildning för hela arbetslag som handlar om att tillsammans höja den praktiska förmågan i kommunikationsarbetet. Det handlar både om att stärka kompetensen och öka effektiviteten.
  Mentor för nya kyrkorådsordförande
  Alla nyvalda kyrkorådsordförande i stiftet erbjuds att få en mentor som stöd under mandatperiodens första 18 månader. Mentorerna är alla erfarna kyrkorådsordförande.
  Omvärldsanalys i teori och praktik
  Vad är en omvärldsanalys och varför ska vi göra en sådan? Hör Tigran Babajan, forskare/utredare på enheten för forskning och analys i Uppsala. Han utbildar oss i omvärldsbevakning och analys, omvärldsförändringar som påverkar oss, källor för omvärldsbevakning och modeller för omvärldsanalys. Ons 21 okt 2020, Stiftskansliet i Göteborg
  Presidiedygn tema Guds hus
  Guds hus är vår arbetsplats. Men hur högt i tak är det i våra hus, vad är egentligen våra kyrkors syfte och hur skapar vi mötesplatser i våra gemensamma utrymmen? Välkommen till Göteborgs stifts andra presidiekonferens, ett dygn när vi samtalar om hur vi tillsammans gestaltar och förvaltar Guds hus praktiskt, teologiskt och socialt. 9–10 okt 2020, Halmstad
  Utbildningar för unga
  Att bli tagen i anspråk med en uppgift gör både att en växer som människa och att en lättare blir en del av ett sammanhang. Vi vill stötta unga människor som söker en plats i sin församling. Ett av våra viktigaste områden är våra utbildningar för unga. 6-8 nov 2020 och 22-24 jan 2021, Helsjön folkhögskola
  Redaktör och innehållsansvarig
  Ylva Bodell, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2018-10-07
  X
  Dokumentid: 1352814- Webid: 21093 - Unitid: 9