Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Kompetenskartläggningsverktyg

  Som stiftskansli är vi måna om att de utbildningar och det stöd vi erbjuder är relevanta och att varje kyrkoråd kan få stöd i de uppgifter som efterfrågas. Verktyget har tagits fram för att underlätta för varje kyrkoråd att kartlägga sin kompetens och sitt eget kompetensbehov.

  Varför ett verktyg för kompetenskartläggning?

  Ett kyrkoråd har till uppgift att styra verksamheten så att det finns förutsättningar för församlingar och pastorat att kunna växa och utvecklas. Kyrkorådet har ansvar för strategi, församlingsutveckling, ekonomi, arbetsgivarfrågor, fastighetsförvaltning och begravningsverksamhet. Varje kyrkoråd behöver människor som tillsammans har en bred kompetens. Varje ledamot behöver inte kunna allt men det är viktigt att det finns en gemensam grundläggande kunskaps- och erfarenhetsbank, en grundkompetens, i alla kyrkoråd.

  Verktyget kartlägger den gemensamma grundkompetensen och visar även kompetensbehovet i kyrkorådet. Stiftskansliet har ett speciellt ansvar att stötta kyrkoråden i sitt arbete men det finns också andra goda samarbetspartners när det gäller fortbildning av kyrkoråd såsom Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sensus studieförbund. Verktyget har utarbetats i Göteborgs stift i samarbete mellan några stiftsanställda och en referensgrupp på 20 erfarna förtroendevalda från hela stiftet. Referensgruppen har haft en stor bredd både geografiskt och traditionsmässigt.

  Kompetenskartläggningsverktyget används på så sätt att alla ledamöter och ersättare svarar på frågorna på svarsblanketten. Den som svarar skattar själv sin kompetens på varje enskild fråga enligt en sexgradig skala där ett innebär en mycket låg kompetens och sex en omfattande kompetens. Att fylla i svaren tar cirka 15-20 minuter. Därefter lägger någon in alla svar i excelfilen som hör till verktyget varefter resultatet automatiskt ges. Att lägga in svaren tar cirka 10 minuter, så kyrkorådet kan få det gemensamma utfallet mycket snabbt. Resultatet ges dels i form av ett lättläst och övergripande diagram, men det går också att se utfallet på de enskilda frågorna. Det är kyrkorådet som äger sitt resultat men det är värdefullt om det sänds till stiftets kontaktperson för verktyget.  

  Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

  Lars Björksell

  Ylva Bodell

  031-771 30 14

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  59716410-3ec4-4221-83d2-507745b76d10,
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2019-05-23
  X
  Dokumentid: 1363208- Webid: 21093 - Unitid: 9