Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Kommunikation som mission

  Foto: Ikon

  Utbildningsår för arbetslag. Få en gemensam bild av kommunikationsarbetet i dag, en plan för utveckling och stärk församlingens/pastoratets praktiska förmåga. Förändring genom ökad kompetens, effektivitet och samverkan. Helårsutbildning, i församlingens lokaler

  Genom att hela arbetslaget är delaktig och kan bidra till församlingens kommunikationsarbete kan kommunikationen få bättre effekt och bli effektivare. Både när det gäller ökad synlighet och ekonomi. Målet med utbildningsårets är att skapa en gemensam bild av hur arbetet fungerar, vilka prioriteringar man vill göra och stärka förmågan till ett synligt missionsarbete och församlingsarbete. Utbildningsåret kan med fördel grundas i församlingsinstruktionen och församlingsinstruktionsarbetet.

  Inspirationstillfällen, lärkontrakt och handlingsplan - tillämpning i det egna arbetet

  Utbildningsåret är uppdelat i fyra block, inspirationstillfällen där arbetslaget samlas för att ta del av föreläsningar och workshops. Det tar avstamp i en gemensam omvärldsanalys och nulägesbild där arbetslaget gemensamt tar fram tre fokusområden och skriver ett lärkontrakt. De tre områdena utgör grunden för en handlingsplan som församlingen arbetar med mellan träffarna med stöd av stiftet. Till stöd i utvecklingsarbetet finns även en arbetsbok och vid årets slut en gemensam dokumentation och planering för att hålla i det arbete som församlingen startat tillsammans. Mellan inspirationstillfällena har arbetslaget tre läxor; bild, film och att planera ett publikt möte. De har följande teman:

  • Block 1 – Hur jobbar vi just nu?
  • Block 2 – Hur blir vi relevanta?
  • Block 3 – Hur blir vi tillgängliga?
  • Block 4 – Är vi på rätt väg?

  Att delta i projektet

  Utbildningsåret läggs upp som ett projekt med stöd av stiftet. Inför starten utser kyrkoherden en projektledare och tillsätter en projektgrupp som är den arbetsgrupp som jobbar aktivt med utbildningsårets arbetsbok, handlingsplan och stöttar kollegorna med läxorna mellan blocken. En kyrkoherde i en stor församling eller pastorat tar även ställning till om det ska finnas en styrgrupp. Församlingen kan med fördel bjuda in även en förtroendevald att delta i projektgruppen/styrgruppen som träffas med coach från stiftet ca en gång i månaden för uppföljning, avstämning och förberedelser.​

  Vid projektgruppens uppstartsmöte tillsammans med stiftet definierar vi roller, tidsplan och pratar lite om förväntningar, möjligheter och eventuella utmaningar.​

  I stiftets projektgrupp ingår: Theresa Montebelli, projektledare. Ylva Bodell, stiftskonsulent med fokus på församlingsinstruktioner och lokalförsörjningsplaner, Carina Frykman, stiftskonsulent med fokus på idealitet och Aurora Dellstig, koordinator.

  Läs mer om Kommunikation som missions framväxt.​

  500 kr/deltagare för hela utbildningsåret
  Det är även möjligt att genomföra utbildningsåret kostnadsfritt i egen regi.

   

  Helårsutbildning, i församlingens lokaler
  Anmäl ditt pastorats intresse här senast den 1 mars 2021

   

  Vill du veta mer?
  Kontakta mig gärna!

  Theresa Montebelli

  Theresa Montebelli

  Teamledare. Organisation och ledning. Kurssamordning och uppföljning. Kommunikation som mission.

  031-771 30 10

  Se filmen med intervjuer från Hedvig Eleonora som är en av pilotförsamlingarna:

  Redaktör och innehållsansvarig
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Malin Careborg, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2020-12-09
  X
  Dokumentid: 1462406- Webid: 21093 - Unitid: 9