Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Barnkonsekvensanalys - värnar barns rättigheter och ger bättre beslut

  Med barnkonsekvensanalysen har Svenska kyrkan fått ett utmärkt redskap för att förverkliga Kyrkoordningens ord om att barnen intar en särställning i kristen tro och därför särskilt behöver uppmärksammas i kyrkans verksamhet.

  Kyrkomötet beslutade 2012 att Svenska kyrkan ska genomföra barnkonsekvensanalys som en del av beredningen av ärenden. Det gäller ärenden som ska beslutas av kyrkoråd (KO kap 4 § 4), såväl som av stiftsstyrelse (KO kap 7 § 11).

  Utgångspunkten är att barn har rättigheter, som finns i FN:s barnkonvention. Sverige har, liksom nästan alla andra länder, ratificerat konventionen. I flera länder gäller konventionen också som lag. I Barnkonventionen finns fyra så kallade portalartiklar, artiklarna 2, 3, 6 och 12.

  • inget barn får diskrimineras (art 2)​
  • barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn (art 3)
  • alla barn har rätt till liv och till utveckling på livets alla områden (art 6)
  • varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet (art 12)

  ​På stiftskansliet är det framför allt utredningssekreterare Gustav Lindskog som arbetar med frågor om barnkonsekvensanalys.
  Ta gärna kontakt.

  Kontakt:

  Gustav Lindskog, 031-7713049, gustav.lindskog@svenskakyrkan.se  
  Karin Ljung Aust, 0704-624854, karin.ljung.aust@sensus.se  
  Jakob Lindkvist, 0706-181625, jakob.lindkvist@sensus.se

  Arbetsredskap

  Det finns ett par praktiska redskap. Det är dels ett förslag till mall för utarbetande av mer omfattande barnkonsekvensanalyser, till exempel inför beslut om församlingsinstruktion, verksamhetsplan eller andra strategiska dokument.
  Det andra redskapet är en checklista, som kan användas inför beslut i mer löpande ärenden.

  Handbok för barnkonsekvensanalys.

  Ladda ner häftet På barns villkor som pdf

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Louise Lendefors, Göteborgs stift
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2019-01-22
  X
  Dokumentid: 815050- Webid: 21093 - Unitid: 9