Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Kyrkornas miljödiplomering för hållbar utveckling

  Svenska kyrkan har tillsammans med Sensus studieförbund arbetat fram ett miljöledningssystem för de församlingar och andra kyrkliga organisationer som vill arbeta med frågor som rör miljö och en hållbar utveckling.

  Det unika med Kyrkornas miljödiplomering för en hållbar utveckling:

  • Bygger på en teologisk grund
  • Rymmer ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga perspektiv.
  • Pedagogisk struktur med reflektion och samtal som grund
  • Leder till en lärande organisation som kan utvecklas
  • Långsiktigt i sitt arbete för en hållbar utveckling!

  De sex stegen - en arbetsmetod

  Kyrkornas miljödiplomering bygger på en arbetsmetod som är indelad i sex olika steg. Varje steg leder vidare i en arbetsprocess. Tillsammans med sina medarbetare och andra som är intresserade av att arbeta med miljöfrågorna gör man en handlingsplan. I den anger man vilka mål man vill uppnå och vilka åtgärder som krävs för att nå målen. Metoden bygger på att man i arbetslaget gemensamt binder samman sina kunskaper och erfarenheter om miljöfrågor.

  Kostnadsfri miljöutbildning i församling

  De församlingar som vill arbeta med Kyrkornas miljöledningssystem har möjlighet att få en kostnadsfri utbildning i sin församling för alla anställda och förtroendevalda. För att boka en utbildningsdag kontakta någon av stiftets hållbarhetshandläggare.

  Material

  Under fliken blanketter och dokument hittar ni för nedladdning alla de mallar och andra dokument som ni behöver.  Handboken går också att beställa i tryckt format från stiftskansliet. Ett nytt studiematerial efter Skapelsetid är på gång. Förutom dessa material finns ett antal filmer som på olika sätt berör området hållbar utveckling. För mer info kontakta stiftets hållbarhetshandläggare.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Christina Bernérus, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Malin Careborg, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2021-02-09
  X
  Dokumentid: 754770- Webid: 21093 - Unitid: 9