Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Kompetensutveckling Hållbar utveckling

  Avfall som resurs
  Studiebesök på Renova. Vad kräver lagen av oss när det gäller avfallshantering och källsortering? Under den här kursdagen lär vi oss mer om avfallsförordningen, krav för farligt avfall, praktisk avfallshantering och vilka stöd som finns att tillgå. Tis 5 apr 2022 9.00, Göteborg
  Hållbar konsumtion – mat för hela livet
  Svenska kyrkan har genom sin Färdplan för Klimatet beslutat att bli klimatneutral till år 2030. För att bli det krävs många åtgärder och ett viktigt område att arbeta med är vår konsumtion. Vid detta tillfälle kommer vi att fokusera på vad vi köper och stoppar i oss för livsmedel, men vi kommer också att prata om värdet av att ha en bra inköpspolicy och fungerande rutiner. Kom med på en kunskapsgivande dag om hur din församling kan förändra sina konsumtionsvanor och bli en del av lösningen. OBS! nytt datum: Tis 25 jan 2022 10:00, Göteborg
  Hållbarhetswebbinarier
  Trots allt finns framtidshopp mitt i oron för vår värld och vårt klimat. Vi har alla ett ansvar att förvalta och lämna över skapelsen från dem som gått före oss till dem som kommer efter, och vi tror på och arbetar för att påverka miljöutvecklingen i en hållbar riktning. 4 tillfällen jan-mar 2022 19.00, digitalt
  Inbjudan till miljönätverksträff/flyttad
  Svenska kyrkan har genom sin Färdplan för Klimatet beslutat att bli klimatneutral till år 2030. För att detta ska kunna bli verklighet krävs smarta mål och åtgärder, men inte minst att vi alla hjälps åt. Målgrupp: alla klimat- och miljöengagerade i stiftets församlingar och pastorat. Tis 7 dec 2021 9:30, stiftskansliet, Göteborg.
  Nätverksträff för miljönätverket
  Arbetet med att förverkliga Färdplan för klimatet fortskrider. Inom vissa områden går det bra, men inom andra är det svårare att nå resultat. Vi delar med oss av våra gemensamma erfarenheter av klimat- och miljöarbetet. Tis 10 maj 2022 9.30, Göteborg
  Redaktör och innehållsansvarig
  Christina Bernérus, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Malin Careborg, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2021-02-09
  X
  Dokumentid: 1352816- Webid: 21093 - Unitid: 9