Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Färdplan för klimatet

  Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

  Med utgångspunkt i Agenda 2030 (FN:s globala mål) och Kyrkornas miljödiplomering för hållbar utveckling har Svenska kyrkan arbetat fram en Färdplan för klimatet. Färdplanen går ut på att kyrkans egen verksamhet skall vara klimatneutral 2030. 

  De första etappmålen ska vara uppnådda redan 2022:

  1. Klimatarbetet är kyrkans uppdrag
  2. Effektiv energianvändning i byggnader. Svenska Kyrkans är en av Sveriges största fastighetsägare. Med cirka 20 000 byggnader och en energiförbrukning på ca 500 GWh är fastigheternas klimatpåverkan stor. Denna påverkan kan minimeras genom systematisk energieffektivisering, kopplad till lokalförsörjningsplaner och genom aktiva val av energianvändning.    
  3. Produktion av förnybar el. ​Idag bidrar Svenska kyrkan till förnybar energiproduktion genom egen produktion, direkta investeringar och uthyrning av mark till energiproducenter.
  4. Transporter, resor, maskiner och markförvaltning​. Svenska kyrkan ska aktivt bidra till omställningen till fossilfria transporter och minska utsläppen från egna resor.  
  5. Konsumtion och investeringar. För att stift, pastorat och församlingar ska kunna konsumera och investera hållbart erbjuds de ramavtal och hållbara fonder. Genom att använda dessa kan Svenska kyrkan som inköpare och investerare påverka näringslivets omställning till hållbar produktion.
  6. Förvaltning av skog och mark. Till 2022 kommer en gemensam metod för redovisning av utsläpp och upptag av växthusgaser att implementeras inom prästlönetillgångarna för att kunna följa klimatarbetet och dess förbättringar. Samtliga åtgärder för klimatnyttan ska balanseras mot biologiska, ekonomiska, sociala, andliga och existentiella värden.  ​
  7. Klimatanpassning och krisberedskap. Klimatarbete i praktiken handlar ofta om att rusta våra samhällen för klimatförändringarnas effekter. Svenska kyrkan ska därför fortsätta​

  Mer om färdplanen för klimatet och kyrkans arbete finns på Hållbarhetsportalen

  Goda exempel på projekt som redan är på gång:

  Foto: GettyImages

  Skapad:2021-01-21 15:23:00

  I Svenska kyrkans färdplan för klimatet står skrivet att kyrkans verksamhet ska vara klimatneutral till år 2030. Ett etappmål i Svenska kyrkans färdplan för klimatet är att främja produktion av förnybar el.

  Läs mer om Klimatsmart el genom solenergi

  Foto: Christina Bernérus

  Skapad:2021-03-22 14:23:00

  Projektet syftar till att minska klimatpåverkan genom ändrade skötselmetoder. De förändrade metoderna har potential att leda till ökad biologisk mångfald. Naturvärdena på kyrkogårdarna ska kunna identifieras och genom en framtagen lathund kan man få förslag på förbättringsåtgärder.

  Läs mer om Kyrkogårdsprojektet

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Christina Bernérus, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Malin Careborg, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2021-03-23
  X
  Dokumentid: 754781- Webid: 21093 - Unitid: 9